İncelemeler

Karagöze Ezgi – Satı Erişen

Karagöz ve Toplumsal Yergi Karagöz’ün çıkışı üzerine bir söylenti, onun hem var oluş nedenini, hem de en önemli özelliğini belirler. Söylentiye göre, Karagöz, zamanın devlet büyüklerinin kötü, bozuk yönetimini padişahın kulağına ulaştırmak isteyen bir adam […]

İncelemeler

Ortaoyunun Eskiliği – Nihal Türkmen

Orta Oyunu’nun eskiliği konusunda, araştırmacıların vardıkları sonuçlar, “sarih bir kaynak veya vesika bulunmaması cihetiyle”, farazi ve tahmini olmaktan ileri gidememiş ve türlü kanıların çelişikliği içinde karanlıkta kalmıştır. Bu tahmin ve faraziyeleri, bâzı kaynak kitaplarındaki istînad […]

İncelemeler

Ortaoyunu ve Karagöz – Nihal Türkmen

Orta Oyunu’nun, “Meydan oyunu” ve “Kol Oyunu” dan geçerek varmış olduğu son şekil; konuları, oyunların dramatik yapısı, oyun tarzı, komik unsûrları ve tipleri ile Karagöz’ün Perde’den meydan’a inmiş şeklinden ibârettir. Karagöz repertuvarındaki bütün oyunlar, -birkaçı […]

Yazılar

Kemal Tahir ve Marksizm – Hilmi Yavuz

Kemal Tahir’in tarih görüşüne bir yaklaşım denemesi sayılabilecek bu yazıda, önce, önemli bir noktayı vurgulamam gerekiyor. Bu da, Kemal Tahir’in, tarihe, özellikle Osmanlı-Türk toplumunun tarihine hem kuramsal ve soyut, hem de pratik ve somut bir […]

Yazılar

Byron, Lamartine ve Doğu – Jale Parla

XIX. yüzyıl Avrupa düşüncesi edebiyatını inceleyenler, Doğu’ya ilişkin konuları işleyen yapıtlara ve “Doğuya Yolculuk”un kazandığı özel niteliğe bakarak bu yüzyıl Avrupası’nın bir Doğu Rönesansı yaşadığını savunurlar (1). Gene bu yüzyılda Türkiye’ye ilişkin yapıtlarıyla en iyi […]

İncelemeler

Değişik Sanat Cinsleri ve Tarzlarında Komik Olan – M. Kagan

Estetik bir görünüş olarak komik-olanın özgünlüğü, komik-olanın etkililik alanının öbür estetik özelliklerden niçin çok daha sınırlı olduğunu anlaşılır kılmaktadır. Sanatta özellikle açık seçik görülür bu. Onaylamama, eleştirme, açığa serme, gülünç düşürme, güldürme yeteneği, sanatın tüm […]

İncelemeler

Tarihte Metod – Dr. Hikmet Kıvılcımlı

Eski “Tarih”, yeni bir görüşle verilmeliydi. Onun için, ilkel kavramları açıklamadıkça, öz konuya girmek doğru olmayacaktı. Genel ve Özel olarak ne yapmak gerekiyor? I – GENEL OLARAK A) TASNİF BİLİMİ TARİH 19. yüzyıla gelinceye dek, […]

Yazılar

Volksbuhne’nin (Halk Sahnesi’nin) Konumu – E. Piscator

Max Reinhardt’tan Fritz Holl’e… Entellektüel sorunların her zamankinden büyük ve örgütlü işçilerin mücadelesinin o ana dek görülmemiş biçimde zorlu olduğu bir dönemde, Volksbühne nerede yer alıyordu? Yüz binlerce üyesi tarafından avuçlarına bırakılan kaynaklarla üretebileceği tiyatro […]

Yazılar

Dinle Küçük Adam – Wilhelm Reich

GİRİŞ DİNLE KÜÇÜK ADAM, bilimsel bir belge değil, konusu insan olan bir çalışmadır. 1954 yılı yazında, yayınlanma amacı güdülmeden, Orgone Enstitüsü Belgelikleri için yazılmıştır. Bu kitap, birkaç on yıl boyunca sokaktaki Küçük Adamın kendine neler […]

Yazılar

Burjuva Toplumunda Paranın Gücü – Karl Marx

İnsanın duyguları, tutkuları, vb., yalnızca dar anlamda antropolojik tanımlamalar olarak kalmayıp da, aynı zamanda insan yaradılışının gerçekten varlıkbilimsel (ontolojik) olumlamalarıysa ve yalnızca nesneyi duyularıyla algıladıkları için olumlanıyorlarsa, demek ki: (1) Olumlama tarzları hiçbir zaman aynı […]