İncelemeler

Sanatta Hakikat – Avner Ziss

İmgenin ideolojik, estetik ve bilgisel kapsamı, kendisinde dile getirilen yaşam hakikatinin gücüne ve düzeyine bağlıdır. Bilindiği gibi sanat yapıtlarında bu hakikat, somut olguların ve olayların gerçeğe-benzerliğinden (vraisemblance) kaynaklanmaz. Sanat apayrı bir yasayla yönetilir. Bakarsınız sanatçı, […]

İncelemeler

Estetik Bilincin Ön Tarihi – M. Kagan

İnsanların dünyayla olan estetik ilintisi, ta başından, bağımsız bir zihinsel etkinlik biçimi değildir. Bu ilinti, toplumsal praksis’in ve toplumsal bilincin, uzun yıllar gelişmesi ve yetkinleşmesi süreci içinde oluşmuştur. Bu ilinti, kökeni bakımından, tam anlamıyla, insanın […]

İncelemeler

Estetik Düşüncesi Tarihine Kısa Bakış – M. Kagan

İlk önce, estetik-olanın özünün bir çözümlemesiyle işe başlayacağız ve burada, güzel-olan ile çirkin-olanın, yüce-olan ile bayağı-olanın trajik-olan ile komik-olanın birliğini göstermek için çeşitli yollara, örneklere başvuracağız Daha sonra, kendi genel özüne has bir yansıma olarak […]

Yazılar

Yeni Oyun Tekniği – Bertolt Brecht

YABANCILAŞTIRMANIN POLİTİK KURAMI 1. Politik Tiyatro Günümüzde politik bir karakter kazandığını gördüğümüz tiyatro, eskiden de politik nitelikten yoksun değildi. Egemen sınıfların işine geldiği gibi dünyaya bakmasını seyircilere öğreten kurumlardı bunlar. Egemen sınıflar kendi aralarında uzlaşamadığından, […]

Söyleşiler

Oyuncuyla Yaratıcı Çalışma – Konstantin Stanislavsky

Yönetmenlik Üzerine Tartışma K.S. STANISLAVSKY: …Yeni yönetmenler yaratmamız gerektiğini söylememe rağmen bu sorunu hâlâ çözebilmiş değilim. Deneyimlerim bana yönetmenlerin yaratılamayacağını söylüyor. -Yönetmen doğar. Sözgelimi Ivan Ivanovich’i alıp, ondan bir yönetmen ortaya çıkarmak pek mümkün değildir […]

Yazılar

Yeni ‘Hakiki’ Sosyalizm – Ellen Meiksins Wood

1840’larda Marks ve Engels, ‘hakiki’ sosyalizm olarak tanımlanan entelektüel bir akıma, karşı en başarılı polemiklerinden birisini başlatıyorlardı. “Hakiki” sosyalistler -diye yazıyorlardı Alman İdeolojisi’nde- sorunu, belirli bir sınıfın ya da belirli bir zamanın gereksinmeleri sorunu olarak […]

İncelemeler

Türkçenin Üreme Yolları ve Dil Devrimciliğimiz – Dr. Hikmet Kıvılcımlı

Giriş Türkçede Prensip – Disiplin Aydın genç kuşağımız bir çıkmazın uçurumuna düşürülmüştür. Her Türk’ün açıkça anlayacağı sözcükler kullanıldığında, gençlerin, ağızlarının tadı kaçırılmışca ekşidiğini görüyorsunuz. Öteyandan, uyduruk yazı diline başvursanız, her saat başı hangi gelişigüzel uyduru […]

Yazılar

Oyun Yazarı Olarak Maksim Gorki – Ataol Behramoğlu

Yaratıcılığıyla Sovyet Rus edebiyatını başlattığı kabul edilen, sosyalist gerçekçilik akımının kurucusu sayılan Maksim Gorki, yapıtlarını iki çağın (19.Yüzyıl-20.Yüzyıl) kesiştiği noktada verdi. Marangoz bir babanın ve köylü kökenli bir ananın çocuğu olarak dünyaya gelen Maksim Gorki’nin, […]

Yazılar

Lukacs’ı Tanıyalım – Sargut Şölcün

1885 Budapeşte doğumlu Lukács’ın ilginç bir hayatı vardır. 1910 yılında hocası Simmel’in etkisiyle benimsediği öznel idealizm, yerini 4-5 yıl sonra -Lukács’ın aradığını Hegel’de bulacağı umuduyla sarıldığı- nesnel idealizme bırakmıştır. 1917’de Berlin’den Budapeşte’ye dönen ve döndükten […]

İncelemeler

Dimitri Kantemir’in Doğubilim Araştırmalarına Katkısı – Georges Cioranesco

Boğdan’daki Silişteni’de 26Ekim1973’de doğan ve Ukrayna’da kendi malikanesi olan Dimitrovka’da 21 Ağustos 1723’te ölen Romanya’lı Doğubilimci Dimitri Kantemir,doğumunun üç yüzüncü; ölümünün iki yüz ellinci yılı olması nedeniyle 1973’te iki kez anıldı. Bir yüzyıldan uzun süre […]