Yazılar

Kemal Tahir ve Tarihi Kavramak – Selahattin Hilav

Kemal Tahir’in, genellikle Doğu toplumları ve özellikleri Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik-sosyal yapısı üzerinde sistemli bir biçimde düşünmeye ve araştırmaya başlaması, benim bildiğim kadarınca, aşağı yukarı 1960/61 yıllarına rastlar. Yazar, gözlemleri ve sezgileri ile (bunlar daha önce […]