Yazılar

Üretim Olarak Tiyatro – Boris Arvatov

1917 Ekim Devrimi’nden sonra, S. Ayzenşatyn’la birlikte, proleter kültür hareketinin tiyatro çalışmalarını düzenleyen Boris Arvatov, bu bağlamda, burjuva sanat biçimlerinin kapsamlı bir reforma bağlanmasının ve kendine özgü bir proleterya kültürü yaratılmasının sözcülüğünü yapmışsa da, bu […]

İncelemeler

Gürcü Yazınının Doğuşu ve Gelişimi – Yiğit Tuncay

Gürcü Yazınının Doğuşu Hellenistik çağın ardından gelen yüzyıllarda Batı ile bağlarını koparmayan Gürcüler feodal düzene geçişte biraz zorlansalar da o süreç içinde sınıfsal yapılanma gerçekleşmiştir. Üretim araçlarının gelişmesi, kölelik düzeninin yerini feodal düzenin almasıyla beraber […]