Yazılar

Nazım Hikmet: Sanat ve Edebiyat – Aziz Çalışlar

I. Tarih boyunca bütün büyük sanatçılar, yalnız kendi sanatsal yaratımlarıyla değil, ama aynı zamanda, sanat üstüne kendi düşünceleriyle de, sanat kuramına ve estetiğine özlü katkılarda bulunmuşlardır. Söz gelişi, Diderot, Lessing, Schiller, Goethe, Tolstoy, Gorki gibi […]

Yazılar

Milyonlarca Sinek Yanılıyor – Yiğit Tuncay

“Kimi filozoflar, acaba bir yaşam nasıl olmalı ki, her an belirleyici bir durumda kendini en yeninin yönetimine bıraksın diye soruyorlar. İyi bir yaşam elimizde olsaydı gerçekten ne büyük nedenlere, ne de erdemli öğütlere gereksinmemiz olurdu. […]

Yazılar

Tiyatro, Sirk, Varyete – Laszlo Moholy-Nagy

1923-1928 yıllarında Bauhaus’ta çalışmış olan Laszlo Moholy – Nagy, Bauhaus’un temel yaratıcı ilkeleri doğrultusunda bir “tümel tiyatro” kurmaya çalışmış; bunun için de konstrüktivizmi temel sanatsal yaratıcı anlayış olarak almıştır. “Konstrüktivizm, görmenin sosyalizmi”dir diyen Lazslo Moholy-Nagy, […]

İncelemeler

Stratejik Noktalar – Yiğit Tuncay

Gürcü edebiyatının gelişimi, sürekli karmaşa içinde olan Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu üçgeninde oluşunun getirdiği zorlukların etkisiyle XIII. yüzyıldan sonra bir duraklama dönemine girer. Çünkü Gürcüstan, Kafkasya, Asya ve Anadolu’nun kapısını tuttuğu için tarih boyunca çalkantılar […]

İncelemeler

Vazife-i Temdin – Mustafa Suphi

Mustafa Suphi ve Vazife-i Temdin Hakkında “Vazîfe-i Temdin”in ana tavrı anti-kolonyalist bir nitelik taşımaktadır. Mustafa Suphi, Trablusgarp’ı Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparmak isteyen İtalya’nın açıkladığı gerekçelerinin haksızlığını, tutarsızlığını ve yanlışlığını ortaya koyarken, kolonyalizm politikasının girdiği her yerde, […]

İncelemeler

Epik Tiyatro Üzerine Üç Metin – Walter Benjamin

Çağımızın ünlü Alman eleştirmen ve yazarı Walter Benjamin (1892-1940), Berlin ve Freiburg’da felsefe öğrenimini gördü. Birinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre’ye yerleşerek öğrenimini Bern’de sürdürdü. 1919 da yazdığı ve bugün önemli yapıtlarından sayılan “Alman Romantizm Döneminde […]

Yazılar

Üretim Olarak Tiyatro – Boris Arvatov

1917 Ekim Devrimi’nden sonra, S. Ayzenşatyn’la birlikte, proleter kültür hareketinin tiyatro çalışmalarını düzenleyen Boris Arvatov, bu bağlamda, burjuva sanat biçimlerinin kapsamlı bir reforma bağlanmasının ve kendine özgü bir proleterya kültürü yaratılmasının sözcülüğünü yapmışsa da, bu […]

İncelemeler

Gürcü Yazınının Doğuşu ve Gelişimi – Yiğit Tuncay

Gürcü Yazınının Doğuşu Hellenistik çağın ardından gelen yüzyıllarda Batı ile bağlarını koparmayan Gürcüler feodal düzene geçişte biraz zorlansalar da o süreç içinde sınıfsal yapılanma gerçekleşmiştir. Üretim araçlarının gelişmesi, kölelik düzeninin yerini feodal düzenin almasıyla beraber […]

Çalışmalar

Pantolonlu Bulut – Mayakovski & Yiğit Tuncay

Pantolonlu Bulut Oyunlaştıran ve Oynayan: Yiğit Tuncay Yöneten : Hadi Çaman Oynayan : Yiğit Tuncay Sahne Düzeni : Nurullah Tuncer Müzik : Memet Duru Işık-Efekt : Hakan Özipek Dekor Realize : Biles Öcal 1989-1996 yılları […]

İncelemeler

Gürcüstan ve Gürcü Halkı – Yiğit Tuncay

Kafkas toprağına bastığım an Gürcü olduğum geçer aklımdan. Orada, yukarıdakilere ne denir?. Kazbek, Elbruz… Yığılır burada dağlar dağların Üstüne. Cennetin bahçesi bir uydurmadır sadece… Eğer alkışlarsa bunları şairler, Sanırım ki: Gürcüstandır, sözettikleri çoşkunun ülkesi bence. […]