İncelemeler

Tiyatro İçin Küçük Organon – Bertolt Brecht

Önsöz Bu yazıda birkaç onyıldır pratikte geliştirilen bir tiyatrodan yola koyularak nasıl bir estetiğin yaratılabileceği araştırılacaktır. Kimi kuramsal incelemelerde, eleştirilerde ve bu yazı sahibinin kendi oyunlarıyla ilgili notlar biçiminde kaleme aldığı teknik açıklamalarda estetik konusu […]

Yazılar

Asansörle Yükseltilmek İstenen Çukurlar – Can Yücel

Geçenlerde, olmayan ruhlarına kadar bildiğimiz bazı şirinlik muskalarının katılımıyla Lombroso namındaki İtalyan antropolog tarafından kaleme alınmış, eserin resimli nüshası haline dönen “Siyaset Meydanı” programında “Yükselen MHP” konusu teşrih ve teşhir edileceğine, konuşuldu, hatta tartışıldı. Oysa […]