Yazılar

Çanlar Kimin İçin Çalıyor? – Yiğit Tuncay

Tiyatro… Anlam olarak kökenine bakıldığında, Yunan dilindeki seyretmek (theastai) ve seyir yeri (theatron) kelimelerinden türemiştir. Ancak bugün herkesin bildiği anlamıyla; “insanı, insana; insanla ve insanca anlatma sanatı” diye tanımlamaktayız. Burada sözü geçen “insanla ve insanca […]

Yazılar

Kapitalist Sistemde Özelleştirme – Suat Parlar

KAPİTALİST SİSTEMDE ÖZELLEŞTİRME; İŞSİZLEŞTİRME, ÖRGÜTSÜZLEŞTİRME, SINIFSIZLAŞTIRMA OPERASYONUNUN ADIDIR Türkiye’nin eşitliksizçi mülkiyet rejimi yarattığı sorunların çözümsüzlüklerini varlık nedeni haline getiriyor. Yüzlerce yılın egemenlik ve sömürü biçimlerini tarihsel ortak paydası durumuna getiren tekelci sermaye, insanı yaşamın en […]