Yazılar

Yiyenler ve Yenenler – John Berger

Sıklıkla ve yaygın olarak görece yeni bir olguymuş gibi tartışılan “tüketim toplumu” en azından yüz yıl önce başlamış olan ekonomik ve teknolojik süreçlerin mantıksal sonucudur. Tüketicilik on dokuzuncu yüzyıl burjuva kültüründe içkindir. Tüketmek, ekonomik bir […]

Yazılar

Fırtına ve Sömürgecilik Söylemi – Paul Brown

“BU KARANLIK SURATLI DA, AFEDERSİNİZ, BENİM VEBALİM” Fırtına’nın, İngiliz sömürgeciliğinin yayılmaya başladığı çağın izlerini taşıdığı uzun bir süre önce fark edilmiş, Virginia Şirketi’nin ünlü üyeleriyle Shakespeare arasındaki hamilik ilişkilerine ve oyunun (1611’de ve 1612-13’deki) yayılmacı […]