İncelemeler

Özne Karakter – Nesne Karakter – Agusto Boal

“EPİK” KAVRAMI Tiyatroda marksizmin de katkısıyla oluşan olağanüstü değişiklikleri kavramada en büyük engel, kesin terimleri kullanarak bir yöntem yanlışı yapmaktır. Böylesi büyük dönüşümler birdenbire kavranamaz çünkü. Yeni kuramlar eski sözcüklerle açıklanmaya çalışılır. Yeni gerçeklikleri tasarımlamak […]

İncelemeler

Akdeniz’de Yeni Bir Küba Kurulamaz – Suat Parlar

ABD’nin ülke içi ve dışında gizli eylemleri denetleyen “40 Komitesi’nin 1969-1976 yılları arasında en önemli ismi Henry Kissinger’dir. “40 Komitesi”, Başkan Harry Truman tarafından kuruldu. 54/12 Grubu da denilen “Komite”de Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanlığı Müsteşarı, […]

İncelemeler

Aydınlar Ocağı ve Darbe – Suat Parlar

Aydınlar Ocağı, 14 Mayıs 1970 tarihinde kuruldu. Başkanı İbrahim Kafesoğlu, ikinci başkanı Süleyman Yalçın olan Ocak, o dönemde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından da desteklenmişti. Amacını “Türk Milletinin tarihi misyonu ve bunun manevi mirasını sahiplenmek, bu […]

Söyleşiler

Türkiye Rehine mi? – Suat Parlar & Ali Kaçar

“Türkiye Yahudi Lobisinin Rehinesi mi?” Röportaj günümüzün kaynayan kazanı Ortadoğu’da olup bitenler ile güç kavgaları, Irak işgali, Kürtler, Kuzey Irak ve Filistin sorunu ile İsrail-Amerika’nın bütün bölgeyi avucu içine alan ittifakları ve Ortadoğu’daki gelişmelerin doğrudan […]

İncelemeler

Ulusal Kurtuluştan Sosyal Kurtuluşa Nazım – Hikmet Akgül

Anadolu’ya Geçiş Nâzım, birkaç genç arkadaşı ile birlikte, yeni yılın ilk günü, Yeni Dünya isimli bir vapurla Anadolu’ya doğru yol almaktadır. İstanbul’dan Anadolu’ya adam gönderen bir örgütle ilişkiye geçen Nâzım ve arkadaşları ilk fırsatta, teredddütsüz […]

Yazılar

Ülke Yangın Yeri Olsun Diye – Aykut Oğuz

SEKA direnişinin yeni bir evreye girdiği bu dönemde, SEKA direnişinin sınıf mücadelesi açısından geniş kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak, içinden geçmekte olduğumuz sürecin bir kesitini almamıza ve bu kesitten hareketle sınıf mücadelesine dair çıkarsamalar yapmamıza olanaklar […]