Yazılar

Devlet ve Ölüm – Suat Parlar

Direnç, hepimiz adına ve sonuna kadar direnç… Ölüm mü? Ölüm caydırıcı olamıyor; ölüm bir ceza mıdır? Ölümü ceza olarak uygulayan devletin bir tek yasası vardır, “hak kuvvetliden yanadır” yasası. Ölüm cezası, devletin sürekliliğini muhafaza etmek […]

Söyleşiler

Derin Sistem – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

Söyleşi Tarihi : 10. 03. 2007 Yiğit Tuncay: Merhaba Suat. Suat Parlar: Merhaba Yiğit. Yiğit Tuncay: Yeni bir kitabın daha çıktı: “Osmanlı’dan Günümüze Ordu – Askeri Modernleşme Yoluyla Bayraksız İstila”. Bize bu kitabından bahseder misin? […]