İncelemeler

Hamlet’te Manierist Estetik – Semih Çelenk

Rönesans sanatı kendi içindeki tüm ayrımlara karşın bir bütün olarak değerlendirilebilir. Aklın üstünlüğü ve sınırsız, sonsuz bir özgürlük anlayışının belirlediği Rönesans düşüncesi, yapı sanatından resim sanatına, heykelden dramatik sanatlara değin etkisini gösterir. Ancak, Rönesans’ın tarih […]

Yazılar

Belgesel Tiyatro Üzerine Notlar – Peter Weiss

Proleter kültür hareketinden, uyarma ve propaganda etkinliklerinden, Piscator’un deneylerinden, Brecht’in öğretisel oyunlarından bu yana sayısız biçimler görmüş olan gerçekçi çağ, bugün ortak bir ad altında anılmak için siyasal tiyatro, belgesel tiyatro, protesto tiyatrosu, karşıtiyatro gibi […]