Söyleşiler

Neo Gladio – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

Söyleşi Tarihi : 25. 03. 2010 “Karşı Ayaklanma” Doktrini Yiğit Tuncay:  Evet Suat, iki ay önce yaptığımız söyleşide sürekli bir şeyden bahsettin, bir vurgu yaptın; “Küresel Ayaklanma Doktrini”. Bu bir güvenlik doktrini olarak globalizmin ortaya […]

E - Kitap

Ortadoğu’nun Kesik Damarları – Suat Parlar

Eduardo Galeano son röportajlarından birinde şöyle diyor: “Latin Amerika’nın Kesik Damarları’nı yazmak, benim için kişisel bir görevdi, bir başlangıçtı. Bir son değil, bir şeyin başlangıcıydı. Yaşamın anlamlarını kalemimle keşfe çıkmaktı bu, gerçeğin derinine inmekti. Latin […]

İncelemeler

Nevruz Geleneği – Mehmet Naci Önal

NEVRUZ ADI Yeni gün anlamına gelen nevruz, Farsça kökenli bir kelimedir. Kelimenin Farsça olması, Fars kültür dairesinden geçmiş olan Türklerin Farsça’dan almış oldukları diğer ödünç kelimelerle birlikte nevruz kelimesini de almış olmaları doğal karşılanmalıdır. Anadolu’da […]