Söyleşiler

Kapitalizm Kaos, İsyan Düzenliliktir – Suat Parlar

Mağrip’de Anti – Emperyalist Damar Memlûk kompradorluğu, tarihinin en ciddi bunalımıyla karşı karşıya. Hattâ “çöküyor” demek bile mümkün. Mağrip’i sallayan isyan dalgası, aslında, en net tarifini, Memlûkleşen komprador rejimlerin çürüyüşünün dayanılmaz hâle gelişinde kendini ortaya […]