Yazılar

Tarih Kavramı Üzerine – Walter Benjamin

I Satranç oynayan bir otomattan çok söz edilmiştir. Rakibinin her hamlesine en doğru cevabı vererek oyunu mutlaka kazanan bir otomat. Ağzında nargilesi, geleneksel Türk giysileri içinde bir kukla, geniş bir masanın üstündeki satranç tahtasının başında […]

İncelemeler

İhvânü’l-Müslimîn: “Müslüman Kardeşler” – Suat Parlar

Müslüman Kardeşler örgütü 1928 yılında Mısır’ın İsmailiye kentinde Hasan el-Banna öncülüğünde kuruldu. Kent o dönem İngiliz-Fransız ortaklığı olan Süveyş Kanal şirketinin kontrolü altındaydı. “İslam dünyasının içinde bulunduğu acıklı durumu, yöneticilerin ihanetini, kitlelerin uyuşukluğunu, temel sorunlar […]

İncelemeler

Ortadoğu ve Baas: “Yeniden Doğuş” – Suat Parlar

“Yeniden Doğuş” anlamına gelen Baas, “Arap Sosyalizminin yöntemleri ile bu “yeniden doğuş’’u gerçekleştirmeye çalışan siyasal anlayış ve partilere verilen isimdir. Arap milliyetçiliği ile sosyalizmin karışımı olan Baas’ı ilk formüle edenler, Şam Üniversitesi profesörlerinden Hıristiyan Mişel […]

Yazılar

Osmanlı ve Türk Basınında Ekim Devrimi – Zafer Toprak

Bolşevik İhtilali kuşkusuz savaşın ortasında bocalayan Osmanlı Devleti için bir umut ışığı oldu. Çarlık Rusya’sı Cihan Harbi’nde hasım kamptaydı. İhtilalle birlikte Çarlık yönetimini alaşağı edip Lenin’in önderliğinde Sovyet düzenini kuran devrimci iktidar savaştan çekilip barış […]

İncelemeler

Neden Sanat Artık En Doğru Din Değil: Kendine İnancını Yitiren Tanrı – Donald Kuspit

“Sanat dünyasına ilişkin ne söylenirse söylensin, yozlaşmış olduğu söylenemez,” diye yazmıştı Van Gogh 1880’lerin başlarında.”Resim inanç demektir, yalnızca ellerle değil, ruhlarımızın derinliklerinde olan bir kaynak tarafından da yaratılır… sanattaki el becerisi ve teknik yetenekler bana […]