İncelemeler

Çağdaş Narkisisos’lar – Tarkan Oğuz

Berman (1994: 11), modern yaşamı, tüm insanlar tarafından deneyimlenen, uzay zamana, ben ve ötekilere ilişkin bir deneyim olarak görmektedir. Bu deneyim olanakları ve zorlukları beraberinde getirmektedir. Sosyal medya bu modernlik içinde Berman’ın vurguladığı olanaklar ve […]

Yazılar

‘Belediye Sosyalizmi’ – Ali Somel

Neoliberalizm bitti mi? Neoliberalizmin bittiği yer toplumcu belediyeciliğin başlangıç noktası olabilir mi? “Yönetişim Zihniyeti” (İletişim, 2005) kitabının yazarı Sonay Bayramoğlu’nun toplumcu belediyecilik (1) çalışması bize bu soruları sorduruyor. Bayramoğlu’nun ikinci kitabının ilk kitabıyla arasında bir […]

Yazılar

Galile ve Oppenheimer – Nail Bezel

Bertolt Brecht’in Galile’nin Yaşamı adlı oyunu Batı’da bilimin işlevini, kültürle etkileşimini, bu etkileşim sürecinde ortaya çıkabilen uyumsuzlukları ve çatışmaları, bu bağlamda bilim adamının kendi benliğini ve sorumluluğunu algılayışını konu edinen belgesel tiyatro ve edebiyat ürünlerinden […]

Yazılar

Diyalektiğin Anlamı – Bertell Ollman

I Siz hiç hareket halindeki bir arabaya binmeye çalıştınız mı? Böyle bir arabaya binmek duran bir arabaya binmekten ne kadar da farklıdır değil mi? Peki, gözünüz bağlıyken hareket halindeki bu arabaya binebilir miydiniz? Diyelim gözünüz […]