Yazılar

Karşı Devrimin Hukuk Harekâtı ve Barolar – Cem Alptekin

“…. Gene bir sis kaplamış ufuklarını, inatçı bir sis, gitgide büyüyen bir ak karanlık. …. Ey gürültüler, patırtılar, cakalar, şanlar, alaylar, katil kuleler, kapkaranlık, zindanlı saraylar. …. Ey tutulmayan sözler, sonsuz yalan! Ey mahkemelerden her […]

İncelemeler

Haklı Savaş Doktrini ve Ulus İnşa Eden Soykırım Kurmayları – Suat Parlar

Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden itibaren ABD’nin politika kurmayları, Avrupa ve Japonya’ya rağmen Birleşik Devletlerin Batı dünyasındaki hegemonyacı konumunu muhafaza etmesi gerektiğini savundular. Eylül 1989’da Devlet Bakanı Lawrence Eagleburger, Georgetown Üniversitesi’ndeki bir konuşmasında, “Uluslararası ekonomik ve siyasal […]

İncelemeler

NATO’nun Genişlemesi ve Avrasya – Suat Parlar

NATO’nun gerçek varlık nedeni incelendiğinde ittifakın çekirdeğinde ABD’nin imtiyazlı konumunun bulunduğu anlaşılır. Batı Avrupa ve ABD kapitalist sınıflarının toplumsal ve siyasal çatışmaları yönetmelerini sağlayan NATO, başından itibaren bir egemenlik aracı olarak işlev gördü. Ortak kapitalist […]

İncelemeler

Marksizm ve Demokrasi – Richard Wolff

Demokrasi ve Marksizm arasındaki tarihsel ilişki, bir dizi döngüyü açığa çıkarmıştır (Miliband, 1977: 74). Bazen Marksizm, kendi amacını, geniş anlamıyla de­mokrasinin gerçekleştirilmesi olarak vurgulamıştır. Başka za­manlarda Marksizmin itkisi daha çok demokrasinin çağdaş biçimlerini ve demokrasi […]

İncelemeler

“Cazibe Toplumu” Ütopyası – Fuat Filizler

Sosyalist düş gücü yapıtlarını değerlendirirken, komünist teorinin öncülleri arasında yer alan klasik ütopik sosyalizme değinmeden geçemeyiz. Saint Simon, Robert Owen ve Fourier, Marksizm öncesi 3 büyük ütopik sosyalist olarak bilinirler. Fourier’yi tercih etmemiz, onun düşüncelerinin […]