Söyleşiler

Bölücü Kapitalizm Krizini Kürtleştiriyor – Suat Parlar

18 Haziran 2012 0

Bölücü kapitalizm, bölgesel eşitsizliği insanî kriz boyutlarına taşıyor. Tarihe bakıldığında ve tarihten bakıldığında bu temelleriyle birlikte aydınlığa çıkan bir olgu oluyor. Meşhur bir slogan vardır: “Demir ağlarla yurdu bir baştan diğerine ördük” diye. Demir ağlarla […]

Söyleşiler

“İnsani Emperyalizm” Suriye Kuşatmasında – Suat Parlar

15 Nisan 2012 0

Suriye ve Ortadoğu tartışılırken göz önünde bulundurulması gereken olgular var. Bu olgulara değinmek gerekiyor. Bir süreçler bileşkesini tarihsel temeline oturtmanın zaruret olduğu, ortadaki laf çamurundan belli oluyor. Öncelikle şunu belirtmeliyiz; ABD emperyalizmi, savaşı, yasadışı olanı […]

Söyleşiler

ABD’nin “Çelik Güvercin” Ödülleri – Suat Parlar

25 Mart 2012 0

Amerikancı Değerlerin Cesaret Oscarları Türkiye, büyük cüretkârlıklar, büyük cesaretler dönemine girdi gibi görünüyor. Bunun ölçütünü nereden çıkartıyoruz? 1960’lı yıllar boyunca bu ülkede anti-Amerikancılık, anti-emperyalizm yükselen politik ve ahlâki değerlere damgasını vurdu. İnsanların Amerika ile özdeşleşen […]

Söyleşiler

Bir Komplo Teorisi: Sivas’tan 35’lere – Suat Parlar

1 Ocak 2012 0

Komplo Teorisi Karşıtlarının Komploculuğu 1991 yılından itibaren Türkiye sermaye sınıfı, ülkeyi jeo-politik “ihraç metası” haline getirerek, pazara sürme noktasında bir aşama kaydetmiştir. Bu tarihten sonra kanlı ilmekler, komplolar, suikastler, komşu ülkelerde darbeler birbirini takip etmiştir. […]

Söyleşiler

Bölücü Kapitalizm – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

30 Aralık 2011 0

28 Şubat öncesinde ve sonrasında halk çok ustaca kamplaştırıldı. Halk bu parçalanmayı yaşarken, egemenler 24 Ocak Kararları’nın ilkelerine bağlılık ekseninde son derece uyumlu bir yol izliyordu. Kamplaşan taraflar, bu uyumluluğun karşısında yine kaybeden taraf olmaktan […]

Söyleşiler

Stratejik Bombardıman 35’leri Vururken – Suat Parlar

29 Aralık 2011 0

“Karşı Ayaklanma”cı Hukuk “Terörle mücadele” adı altında ilân edilen misilleme seferleri, siyasal şiddetin kaynaklarını belirsizleştiriyor. Hedefleri insanî niteliklerinden soyutluyor. Medyanın merkezinde yer aldığı “karşı ayaklanmacı doktrin”in, psikolojik savaşta uyguladığı değer sistemine göre; terörist kategorisi, kanun […]

Söyleşiler

Küresel Kapitalizmin Yeni Devletçiliği – Suat Parlar

24 Aralık 2011 0

24 Ocak Kararları’nın alındığı günden bu yana kesintisiz bir darbe sürecini yaşıyoruz. Demokrasi, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi ilkelerine dayanan bu darbe, 30 yılı aşkın bir süredir devletin ve devletçiliğin halka zararlarını anlatarak bir […]

Söyleşiler

1915 “Ermeni Meselesi” – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

13 Aralık 2011 0

Bu zengin coğrafyada bir İbrani düzeneği işlemiştir. Bu düzenek enternasyonel Finans-kapital ile birlikte iş görmüştür. Çünkü, Selanik Yahudi burjuvazisi, ağırlıklı olarak Avusturya ve Almanya ile iş yapmıştır. Filistin’in kolonizasyonunda da Alman Yahudiliğinin müthiş katkıları vardır. […]

1 2 3 7