Yazılar

Yalnızlığın Diyalektiği – Octavio Paz

Kişinin içinde yaşadığı dünyayı ve kendisine yabancılaşmış olduğunu bilmesi demek olan yalnızlık Meksikalılara özgü bir duygu değildir. Bütün insanlar yaşamlarının en az bir döneminde kendilerini yapayalnız bir kişi gibi duyumsarlar. Ve de gerçekten yalnızdırlar. Yaşamak, […]

İncelemeler

Öznelci – İdealist Bir Çığlık: Dışavurumculuk – Yiğit Tuncay

“…Herkesin kendine ait bir yıldızı var. Herkesin kendine ait bir de inancı. Bense yalnızca tek bir şeye inanıyorum: Çöküşe. Uçuruma doğru giden bir arabadayız ve arabayı çeken atlarsa alabildiğine ürkmüş. Bizler çöküyoruz; hepimiz ölmeliyiz ve […]

Yazılar

Çekicilik Tiyatrosu – Sergey Tretyakov

“Tiyatro Devrimi” hareketi içinde yer alan Tretyakov, 1922-24 yıllarında, S. Ayzenşatyn ve B. Arvatov’la birlikte, “çekicilik tiyatrosunun kuram ve uygulayımı üstünde çalışmalar yapmış; tiyatroyu olduğu kadar, izleyiciyi de, “çekicilik”in kurulması yoluyla devrimci etkinlikte kılmaya çalışmıştır. […]

İncelemeler

Çağdaş Kültürde Oyunsal Unsur – Johan Huizinga

Çağdaş kelimesinin anlamı üzerinde durmayacağız. Çağdaş dediğimiz her zamanın daima, çoktan tarih olmuş bir geçmiş, uzaklaşıldıkça eriyen bir geçmiş olduğu kendiliğinden açıktır. En genç kuşaklar tarafından çoktan “eski zaman”a ait sayılan olgular, daha yaşlılar için […]

Yazılar

Meyerhold Stüdyosu – Vsevolod Meyerhold

SAHNE HAREKETLERİNDE MEYERHOLD’UN SINIFI Stüdyonun üyeleri,üsluplan ve özel bir teatral tarz ya da üretim yöntemine olan tercihleri doğrultusunda gruplara ayrılırlar. Stüdyoya katılmadan önce eski geleneklere bağlı olarak oynayan oyuncular , ayrı bir ‘Oyuncular Sınıfı’ oluşturmak […]

Yazılar

Kemal Tahir ve Tarihi Kavramak – Selahattin Hilav

Kemal Tahir’in, genellikle Doğu toplumları ve özellikleri Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik-sosyal yapısı üzerinde sistemli bir biçimde düşünmeye ve araştırmaya başlaması, benim bildiğim kadarınca, aşağı yukarı 1960/61 yıllarına rastlar. Yazar, gözlemleri ve sezgileri ile (bunlar daha önce […]

Yazılar

Görüşlerim – Sultan Galiyev

ASYA VE AVRUPA TÜRK HALKLARININ SOSYO-POLİTİK, EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞMELERİNİN ESASLARINA İLİŞKİN BAZI GÖRÜŞLERİMİZ I. Metodoloji Asya ve Avrupa Türk halklarının çağımızdaki sosyo-politik, ekonomik ve kültürel gelişmelerini tespit etmek için kullanılacak olan esasların belirlenmesinden önce; […]

İncelemeler

Mayakovski ve Fütürizm – Yiğit Tuncay

“Çağdaşlarından yüz bulmuş budala tarihçiler şunu yazsınlar varsın: Bu ilginç ozanın hiç de ilginç olmayan bir yaşam öyküsü var.”(1) Geleneksel Rus şiirine savaş açmış, yeni öz ve biçim anlayışı ile alışılagelmişi altüst eden, değişebilen ve […]

Yazılar

Türk Aydınının Kendini Tanımlama Sorunu – Ayşe Azman

Ülkemizde aydın kavramını açıklamaya çalıştığımızda önce aydının genel niteliklerini tanımlayan ölçüler karşımıza çıkmaktadır. Aydının belli bir düşünce faaliyeti içerisinde olması, eleştirel bir yöne sahip bulunması gibi özellikleri en sık rastladığımız ölçülerdir.(1) Bu genel aydın tanımı […]

Yazılar

Tiyatronun Çağdaş İşlevi: Tiyatronun İdeolojik Eleştirisine Giriş – Başar Sabuncu

“Altın çağ” Bin dokuzyüz altmışlardan sonra, Türkiye’de, tiyatro “işkolu” hareketli bir dönem yaşadı. “Resmî” tiyatrolar sahne ve gösteri sayılarını önemli çoğaltarak “sanat sevgisini” yurdun en ücra köşelerine ulaştırdılar; büyük şehirlerdeki “özel” tiyatrolar onlarla sayıldı; tiyatro […]