Yazılar

Tiyatronun Çağdaş İşlevi: Tiyatronun İdeolojik Eleştirisine Giriş – Başar Sabuncu

“Altın çağ” Bin dokuzyüz altmışlardan sonra, Türkiye’de, tiyatro “işkolu” hareketli bir dönem yaşadı. “Resmî” tiyatrolar sahne ve gösteri sayılarını önemli çoğaltarak “sanat sevgisini” yurdun en ücra köşelerine ulaştırdılar; büyük şehirlerdeki “özel” tiyatrolar onlarla sayıldı; tiyatro […]