Yazılar

Görüşlerim – Sultan Galiyev

ASYA VE AVRUPA TÜRK HALKLARININ SOSYO-POLİTİK, EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞMELERİNİN ESASLARINA İLİŞKİN BAZI GÖRÜŞLERİMİZ I. Metodoloji Asya ve Avrupa Türk halklarının çağımızdaki sosyo-politik, ekonomik ve kültürel gelişmelerini tespit etmek için kullanılacak olan esasların belirlenmesinden önce; […]

İncelemeler

Mayakovski ve Fütürizm – Yiğit Tuncay

“Çağdaşlarından yüz bulmuş budala tarihçiler şunu yazsınlar varsın: Bu ilginç ozanın hiç de ilginç olmayan bir yaşam öyküsü var.”(1) Geleneksel Rus şiirine savaş açmış, yeni öz ve biçim anlayışı ile alışılagelmişi altüst eden, değişebilen ve […]

Yazılar

Türk Aydınının Kendini Tanımlama Sorunu – Ayşe Azman

Ülkemizde aydın kavramını açıklamaya çalıştığımızda önce aydının genel niteliklerini tanımlayan ölçüler karşımıza çıkmaktadır. Aydının belli bir düşünce faaliyeti içerisinde olması, eleştirel bir yöne sahip bulunması gibi özellikleri en sık rastladığımız ölçülerdir.(1) Bu genel aydın tanımı […]