Yazılar

Tiyatroda Ekim Devrimi – Vsevolod Meyerhold

ÇAĞDAŞ TİYATRO ÜZERİNE Şu zamanda olası iki tiyatro türü vardır: 1. Kökleri yeni egemen sınıfın kültüründe yatan, profesyonel olmayan proleter tiyatrosu. 2. Profesyonel denilen tiyatro. Daha fazla dikkat isteyen birinci tür, Sovyet Rus Cumhuriyeti’nin bütün […]

Yazılar

Stilize Tiyatro – Vsevolod Meyerhold

Valery Bryusov “Antik Tiyatronun hesaplı stilizasyonunu modern sahnenin önemsiz gerçeğinin yerine koymak istiyorum” diyordu. Vyac-heslav İvanov da bu “yeniden canlanma”yı gözlüyor. Bryusov antik tiyatrodaki stilizasyona şöyle bir değinirken, İvanov, Diyonizos şenliklerine uygun bir proje öne […]