Yazılar

Milyonlarca Sinek Yanılıyor – Yiğit Tuncay

“Kimi filozoflar, acaba bir yaşam nasıl olmalı ki, her an belirleyici bir durumda kendini en yeninin yönetimine bıraksın diye soruyorlar. İyi bir yaşam elimizde olsaydı gerçekten ne büyük nedenlere, ne de erdemli öğütlere gereksinmemiz olurdu. […]

Yazılar

Tiyatro, Sirk, Varyete – Laszlo Moholy-Nagy

1923-1928 yıllarında Bauhaus’ta çalışmış olan Laszlo Moholy – Nagy, Bauhaus’un temel yaratıcı ilkeleri doğrultusunda bir “tümel tiyatro” kurmaya çalışmış; bunun için de konstrüktivizmi temel sanatsal yaratıcı anlayış olarak almıştır. “Konstrüktivizm, görmenin sosyalizmi”dir diyen Lazslo Moholy-Nagy, […]

İncelemeler

Stratejik Noktalar – Yiğit Tuncay

Gürcü edebiyatının gelişimi, sürekli karmaşa içinde olan Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu üçgeninde oluşunun getirdiği zorlukların etkisiyle XIII. yüzyıldan sonra bir duraklama dönemine girer. Çünkü Gürcüstan, Kafkasya, Asya ve Anadolu’nun kapısını tuttuğu için tarih boyunca çalkantılar […]

İncelemeler

Vazife-i Temdin – Mustafa Suphi

Mustafa Suphi ve Vazife-i Temdin Hakkında “Vazîfe-i Temdin”in ana tavrı anti-kolonyalist bir nitelik taşımaktadır. Mustafa Suphi, Trablusgarp’ı Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparmak isteyen İtalya’nın açıkladığı gerekçelerinin haksızlığını, tutarsızlığını ve yanlışlığını ortaya koyarken, kolonyalizm politikasının girdiği her yerde, […]

İncelemeler

Epik Tiyatro Üzerine Üç Metin – Walter Benjamin

Çağımızın ünlü Alman eleştirmen ve yazarı Walter Benjamin (1892-1940), Berlin ve Freiburg’da felsefe öğrenimini gördü. Birinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre’ye yerleşerek öğrenimini Bern’de sürdürdü. 1919 da yazdığı ve bugün önemli yapıtlarından sayılan “Alman Romantizm Döneminde […]