İncelemeler

Romantizmin Ruhu Üzerine – Yiğit Tuncay

Romantizmin gelişmesi, Avrupa’da klasisizm’e -yani eski düzenin sanat biçimlerine- olduğu kadar, aydınlanmacılığa ve akılcılığa da -burjuva sanat ve düşünce biçimlerine- bir reaksiyonun ürünüydü. Romantizm her ülkede farklılıklar gösteren bir yol çizmesine rağmen, aslında özünde aynı […]