Yazılar

Düş Görenlerin Gerçekliği – Yiğit Tuncay

Çöküş İmgesi ve Dönüşüm 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa sanatı, çağına egemen olmaya çalışan sanayileşmenin ve kapitalizmin misyoneri olan emperyalizmin açtığı yaralarla, tüm bunları sezen sanatçıların attığı “çığlık”lara (1) sahne oluyordu. 20. yüzyıl öncesinde, “birdenbire […]

İncelemeler

Postmodernizm Ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı – Fredric Jameson

Birkaç yıldır, geleceğe yönelik felaket ya da kurtuluş kehanetlerinin yerini çeşitli şeylerin sonunun geldiğine dair görüşlerin aldığı tersyüz olmuş bir mileneryanizm göze çarpmakta (ideoloji, sanat, ya da toplumsal sınıfın sonu; Leninizm, sosyal demokrasi veya refah […]

Yazılar

Puşkin Üzerine Konuşma – Dostoyevski

Bir Yazarın Not Defteri’nin bu sayısında başlıca konu olarak sunduğumuz söylevi bu yıl Haziran ayının sekizinde, Rus Edebiyatını Sevenler Derneği’nin büyük toplantısında kalabalık bir dinleyici topluluğu önünde verdim. Konuşmam büyük tepki uyandırdı. Konu Puşkin, Puşkin’in […]

Yazılar

Proleteryada Aşk (Yakın İlişkiler) – Carola Lipp

19. yüzyılda işçilerin kültür ve yaşam tarzından ayrı tutulamayan bir şey varsa o da cinsellikti, yani sosyal deneyim ve ilişki anlamında cinsellik. İşçi çocuklarının cinsel yönden toplumsallaşmasında en büyük etki konutlardaki yaşam ilişkilerinden kaynaklanıyordu. Pansiyoncu […]

İncelemeler

Postmodern Nedir Sorusuna Cevap – J. – F. Lyotard

Thomas E. Carol’a Milano, 15 Mayıs 1982 Bir Talep Bir gevşeme, vazgeçme dönemindeyiz. Zamanın renginden söz ediyorum. Sanatlarda ve diğer alanlarda denemeleri, deneyleri durdurmak için, dört bir taraftan sıkıştırılıyoruz. Gerçekçilik akımlarını yücelten ve yeni bir […]

Yazılar

Devrim Öldü! Yaşasın Devrim! – Karl Marx

Birkaç bölüm dışında, 1848’den 1849’a kadar devrim yıllıklarının her önemli kesimi, “Devrimin Yenilgisi!” başlığını taşır. Ama bu yenilgilerde asıl yenik düşen devrim olmadı. Yenilgiye uğrayanlar, geleneksel devrim-öncesi uzantılar, henüz şiddetli sınıf karşıtlıkları haline gelecek kadar […]

İncelemeler

Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje – Jürgen Habermas

1980’de ressamların ve sinemacıların peşinden, mimarlar da Venedik Bienali’ne kabul edildiler. Bu ilk Mimarlık Bienali’ne hakim olan; düş kırıklığı havasıydı. Venedik’teki sergiye katılanların, tersine çevrilmiş avangard cepheler oluşturduğunu söyleyerek tanımlayabilirim bu havayı. Onların yeni tür […]

İncelemeler

Çağcıl Tiyatroya Geleneksel Bir Kaynak: Taziye – Metin And

Çıkmazda olan Batı Tiyatrosu kendini yenilemek, eski gücünü kazanmak için taze kan arıyor. Öncü tiyatro deneyleri bu kanı başka kültürlerde, özellikle Asya kültüründe, Şamanlıkta, eski ritüellerde arıyorlar. Özellikle seyirci ve oyuncu arasındaki duvarı kaldırmak, seyirciyi […]

Yazılar

İnsan ve Sanatsal Figür – Oskar Schlemmer

Tiyatronun tarihi insanın biçim değiştirmesinin tarihidir: naif olandan düşünceye, doğal olandan yapay olana geçen bedensel ve ruhsal olayları ortaya koyan insanın tarihidir söz konusu edilen. Biçim değişiminin yardımcı öğeleri, biçim ve renktir; yani, ressamın ve […]

İncelemeler

Rus Aydınlanması 3 – Yiğit Tuncay

Geniş bir coğrafyanın birikimi üstünde duran Antik Yunan Dünyası’nın durmaksızın çelişkiyi derinleştiren yapısı nedeniyle, bir farklılık olarak algılanması ve bu algılamanın getirdiği bir sonuç olarak gelişme dinamiklerine örnek gösterilmesi ciddi bir tartışma konusudur. Çünkü, sınıflı […]

İncelemeler

Rus Aydınlaması 2 (Antik Yunan Dünyası) – Yiğit Tuncay

“Hegel, bir yerde, dünya tarihindeki bütün büyük olguların ve kişilerin sanki iki kez dünyaya geldiğini belirtir. Eklemeyi unutmuş: ilkinde trajedi olarak, ikincisinde komedi olarak”(K. Marks, Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire’i) Sözünü ettiğimiz bu Yunan dünyası, uygarlık […]