İncelemeler

Rus Aydınlaması 2 (Antik Yunan Dünyası) – Yiğit Tuncay

“Hegel, bir yerde, dünya tarihindeki bütün büyük olguların ve kişilerin sanki iki kez dünyaya geldiğini belirtir. Eklemeyi unutmuş: ilkinde trajedi olarak, ikincisinde komedi olarak”(K. Marks, Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire’i) Sözünü ettiğimiz bu Yunan dünyası, uygarlık […]