Söyleşiler

Tarihsel Gerçekler, Asala ile Gladio “Vatansever”lerini Aynı Temelde Birleştiriyor – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

YİĞİT TUNCAY: Merhaba Suat. Seni daha önceki çalışmalarından tanıyoruz. Ancak, son yaptığın çalışmada “Kirli İşler İmparatorluğu” demişsin. Biz, istersen “kir”den önce “İmparatorluğu” konuşalım. “İmparatorluk” derken, “cumhuriyet” tanımlamasının yetersiz olduğunu mu vurgulamak istiyorsun? SUAT PARLAR: Türkiye’nin […]

Yazılar

Kültür – Yiğit Tuncay

İdealizm, insanın parçalanması ile doğrudan ilişkilidir. İnsan, madde (materyal) ve düşüncenin (ide) “özdeş” birliğini, birbirinden koparıp ayrı ayrı ele alıp soyutlayarak ya da düşünceyi maddenin önüne koymakla parçalanmıştır. Tarihsel birikim içinden baktığımız zaman karşımıza şöyle […]

Yazılar

İmgesel Modellendirme – M. Kagan

Burada, sanatın modeller ortaya koyma yeteneğini çözümlemeye girişmeden önce şunu belirtelim, bugünkü diyalektik maddeci felsefe ve estetikte, “model” yada “modellendirme” kavramlarının sanatta kullanılıp kullanılamayacağı üstüne herhangi bütünsel bir anlayış bulunmamaktadır. Kimi kuramcılar, bu fen bilgisi […]

Yazılar

Halkçılık ve Gerçekçilik – Bertolt Brecht

Çağdaş Alman Edebiyatı’na giriş için dayanak noktaları ararken, şunu gözönünde bulunduralım: Bugün edebiyat ürünleri diye adlandırdığımız şeyler yalnızca yurt dışında basılıyor ve bunların tümü dışarda okunuyor. Böylece “halkçılık” kavramının edebiyatta kullanımı garip bir anlam kazanıyor. […]

İncelemeler

Türkiye’de Yabancılaştırma Tiyatrosu – Zehra İpşiroğlu

Batı tiyatrosunun bu gelişimi çok kısa bir geçmişi olan Türk tiyatrosunu nasıl etkiliyor? 60’lı yıllarda politik tiyatroya duyulan ilgiyle birlikte tiyatro dünyamıza giren B. Brecht’in tiyatromuza etkisi nedir? Brecht’in oyunları ülkemizde nasıl sahnelenip oynanmıştır? Yabancılaştırma […]