İncelemeler

Çocuk Oyunlarının Kültürümüzde Yeri ve Önemi – Metin And

Hollandalı tarihçi Johan Huizinga’nın Homo Ludens (oyuncu insan) kavramı ile insanoğluna yeni ve önemli bir boyut katmasından sonra insanoğlunu inceleyen bilim dalları da bu konuya büyük ağırlık verdiler; oyun, toplumbilim, ırabilim, antropoloji, tarihsel ruhbilimin önemli […]

İncelemeler

Halk Tiyatrosu Nedir – A. Metin Balay

Halk tiyatrosu kavramı ülkemizde üzerinde çok tartışılmış olan kavramlardan biridir. Bu tartışmalarda ortaya konan düşünceler pek çok bakımdan farklı olmalarına rağmen, aralarında bazı ortak noktalar bulunduğu da gözlenmektedir. Bu tartışmalarda öncelikle üzerinde durulan konu, halk […]

Yazılar

Nobel Gerçeği

NOBEL KİMDİR VE NEDİR* Azerbaycan petrol yatakları, Orta Doğu’nun doğal bir parçasıdır. Bakü, 1813 yılına kadar İran topraklan içindeydi, ancak Ruslar’ın bölgeyi işgali ile durum değişti. Kazak birliklerinin acımasız askerî denetimi, bölgedeki direnişi kırdı. Apşeron […]

Yazılar

Sanat Anlayışım – Orhan Kemal

NASIL YAZIYORUM? Gerçekten de, okurlar meraklıdırlar. Haksız da sayılmazlar. Ben, masa başından çok, fazlaca gezer dolaşırım. Yani iş, masa başına geçip yazmaya kaldığı zaman, mesele çoktan hallolmuştur. Gezer dolaşırım. Gezip dolaşırken kafam boyuna çalışır. Ya, […]

İncelemeler

Novum Organum’dan Küçük Organon’a – Reinhold Grimm

Yabancılaştırma Üstüne Düşünceler Francis Bacon’ın Tavuğu İngiltere, yıl 1626. Verulam baronu, Saint Albans viskontu, bir zamanın başyargıcı , İngiliz krallık sarayı avukatı ve saray mühürdarı olup kral Jacob I. tarafından rüşvet aldığı gerekçesiyle saraydan uzaklaştırılan […]

İncelemeler

Küçük Organon’a Ekler – Bertolt Brecht

3. Önemli olan, öğrenilecek şeyin eğlendirici biçimde seyirci önüne çıkarılması değildir yalnız. Olabildiğince yüksek ücret karşılığı başkalarına satmak için bilgilerin edinildiği ve yüksek ücretin bile onu ödeyenleri sömürüden alıkoymadığı bir zamanda öğrenmeyle eğlenme arasındaki çelişkinin […]

Yazılar

Batı Yakasının Hikayesi – Yiğit Tuncay

Batı yakasının hikayesinden söz ettiğimizde, kaçınılmaz olarak aklımıza Avrupa “uygarlığı” gelecektir. Coğrafya bilgilerimiz bunu doğrular. Ancak, tartışmayı düşüncenin coğrafyası ve bu coğrafyanın getirdiği tarihsel sorunlar açısından ele aldığımızda karşımıza aklın doğu yakası ve batı yakası […]

İncelemeler

Tiyatro İçin Küçük Organon – Bertolt Brecht

Önsöz Bu yazıda birkaç onyıldır pratikte geliştirilen bir tiyatrodan yola koyularak nasıl bir estetiğin yaratılabileceği araştırılacaktır. Kimi kuramsal incelemelerde, eleştirilerde ve bu yazı sahibinin kendi oyunlarıyla ilgili notlar biçiminde kaleme aldığı teknik açıklamalarda estetik konusu […]