İncelemeler

Çocuk Oyunlarının Kültürümüzde Yeri ve Önemi – Metin And

Hollandalı tarihçi Johan Huizinga’nın Homo Ludens (oyuncu insan) kavramı ile insanoğluna yeni ve önemli bir boyut katmasından sonra insanoğlunu inceleyen bilim dalları da bu konuya büyük ağırlık verdiler; oyun, toplumbilim, ırabilim, antropoloji, tarihsel ruhbilimin önemli […]

İncelemeler

Halk Tiyatrosu Nedir – A. Metin Balay

Halk tiyatrosu kavramı ülkemizde üzerinde çok tartışılmış olan kavramlardan biridir. Bu tartışmalarda ortaya konan düşünceler pek çok bakımdan farklı olmalarına rağmen, aralarında bazı ortak noktalar bulunduğu da gözlenmektedir. Bu tartışmalarda öncelikle üzerinde durulan konu, halk […]

Yazılar

Nobel Gerçeği

NOBEL KİMDİR VE NEDİR* Azerbaycan petrol yatakları, Orta Doğu’nun doğal bir parçasıdır. Bakü, 1813 yılına kadar İran topraklan içindeydi, ancak Ruslar’ın bölgeyi işgali ile durum değişti. Kazak birliklerinin acımasız askerî denetimi, bölgedeki direnişi kırdı. Apşeron […]