İncelemeler

Maraş Katliamı Dosyası – Suat Parlar

KONTRGERİLLANIN SEÇİMİ: MARAŞ KATLİAMI (1) Bir devlet geleneğidir; II. Abdülhamit’le başlar. 1895’te Trabzon, Erzurum, Bitlis, Van, Harput, Sivas, Maraş ve Halep’te Ermeniler katledildi. Katliamları Osmanlı Devleti planladı yönlendirdi, yönetti… “Katliamlar sabit bir saatte, çoğu kez […]

İncelemeler

Tarihi Maddecilik ve Kapitalizm Öncesi Toplumlar: Asya Toplumu-Feodalite Tartışmasına Yeni Bir Yaklaşım – Asaf Savaş Akat

Bu makalenin amacı, tarımsal üretimin belirleyici olduğu kapitalizm-öncesi toplumlarına maddeci toplum biliminin uygulanmasıdır. Bu şekilde, hem toplum (ve tarih) teorisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağımı -yani geçmişin bugüne ışık tutmasını-, hem de özellikle Asya üretim tarzı […]

İncelemeler

II. Meşrutiyet’te Solidarist Düşünce: Halkçılık – Zafer Toprak

“Bir cemiyetin dahilinde birtakım tabakaların yahut sınıfların bulunması, dahilî müsavatın bulunmadığını gösterir. Binaenaleyh, halkçılığın gayesi, tabaka ve sınıf farklarını kaldırarak, cemiyetin birbirinden farklı zümrelerini, yalnız işbölümünün doğurduğu meslek zümrelerine hasretmektedir. Yani halkçılık, felsefesini bu düstûrda […]

İncelemeler

12 Eylül Dosyası – Suat Parlar

Ordu ve Emperyalizmle İlişkilerin Tarihsel Kökenleri 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı Devleti için felaketle sonuçlanınca, ordunun durumu yeniden güncel hale geldi. Reformist arayışlar içinde bulunan devlet, Almanya’dan askeri uzman talebinde bulundu. Alman askeri heyetleri ile birlikte […]