Söyleşiler

Medya – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

Söyleşi Tarihi : 26. 12. 2002 Yiğit Tuncay: Evet… Öncelikle hoşgeldin Suat… Suat Parlar: Hoşbulduk. Yiğit Tuncay: Bugün medya kavramını ele alalım diyorum Suat. Suat Parlar: Evet. Yiğit Tuncay: Medya kelimesi iki anlamı ifade ediyor. […]

Yazılar

Yiyenler ve Yenenler – John Berger

Sıklıkla ve yaygın olarak görece yeni bir olguymuş gibi tartışılan “tüketim toplumu” en azından yüz yıl önce başlamış olan ekonomik ve teknolojik süreçlerin mantıksal sonucudur. Tüketicilik on dokuzuncu yüzyıl burjuva kültüründe içkindir. Tüketmek, ekonomik bir […]

Yazılar

Fırtına ve Sömürgecilik Söylemi – Paul Brown

“BU KARANLIK SURATLI DA, AFEDERSİNİZ, BENİM VEBALİM” Fırtına’nın, İngiliz sömürgeciliğinin yayılmaya başladığı çağın izlerini taşıdığı uzun bir süre önce fark edilmiş, Virginia Şirketi’nin ünlü üyeleriyle Shakespeare arasındaki hamilik ilişkilerine ve oyunun (1611’de ve 1612-13’deki) yayılmacı […]

Yazılar

Çanlar Kimin İçin Çalıyor? – Yiğit Tuncay

Tiyatro… Anlam olarak kökenine bakıldığında, Yunan dilindeki seyretmek (theastai) ve seyir yeri (theatron) kelimelerinden türemiştir. Ancak bugün herkesin bildiği anlamıyla; “insanı, insana; insanla ve insanca anlatma sanatı” diye tanımlamaktayız. Burada sözü geçen “insanla ve insanca […]

Yazılar

Kapitalist Sistemde Özelleştirme – Suat Parlar

KAPİTALİST SİSTEMDE ÖZELLEŞTİRME; İŞSİZLEŞTİRME, ÖRGÜTSÜZLEŞTİRME, SINIFSIZLAŞTIRMA OPERASYONUNUN ADIDIR Türkiye’nin eşitliksizçi mülkiyet rejimi yarattığı sorunların çözümsüzlüklerini varlık nedeni haline getiriyor. Yüzlerce yılın egemenlik ve sömürü biçimlerini tarihsel ortak paydası durumuna getiren tekelci sermaye, insanı yaşamın en […]