İncelemeler

Kuvayı Milliye Meclisinin ve Ordusunun Tasfiye Edilişi – Suat Parlar

İttihatçıların Anadolu’yu Türkleştirme Siyaseti Ulus, insanlara arasında kültürel, sosyal, siyasal bağlantılar demetidir. Feodal dönemin hiyerarşiye ve kişiselliğe dayalı toplum anlayışının ötesinde bir içerik taşır. “Türkleşme” süreci uluslaşma ile aynı anlamı taşımaz. Abdülhamit döneminde İslâm siyasetlerine […]