Söyleşiler

16 Mart Davası – Cem Alptekin

BİR KATLİAMIN İZİNDE 32 YIL… 1978’DEN  2010’A… 16 MART’TAN 16 MART’A…  DAVA DOSYASI 32 YIL SONRA BİR KEZ DAHA KAPANDI… MI? Yargıtay 1.Ceza Dairesi, üç sanığın katliamdan yargılandığı, Türkiye’nin tek Kontrgerilla davasında, İstanbul 6. Ağır […]

Söyleşiler

CHP Özalizmi – Suat Parlar

“Dünya Bankası Solculuğu” Dünya Bankası’nın neo-liberal “Derviş”çiliği CHP’ye müridlerini yerleştiriyor. Bu, sermaye metafiziğinin, CHP’den laiklik ve ulus devlet ilkelerine dayalı siyasetleri tasfiye etmesinin başlangıcıdır. “Yeni sermaye ruhçuluğu”, elbette, özelliğinden de hem güç alıyor, hem de […]

Söyleşiler

Halksız CHP – Suat Parlar

Çok Parti, Tek Program Uluslararası alacak tahsilatı süreci, yani küresel sermaye tarafından düzenlenen ve ekonomik dinamikleri belirleyen süreç, Türkiye’de partiler sistemini ve siyaseti çürütüyor. Yapısal uyum programları, uluslararası sermaye ve onun temsili kurumları “yeni müdahaleceliğin” […]

Söyleşiler

Hangi Hukukun Üstünlüğü? – Suat Parlar

7 Aralık 2010 Tekelci “Demokratörizm” Tekelci terörizm çağında yaşıyoruz. Özellikle, Türkiye gibi komprador rejimlerin hakimiyetinde bulunan ülkelerde tekelci terörizm, her yerde çirkin yüzünü gösteriyor. Şiddetiyle, terörüyle ve bu konuda sürekli geliştirdiği araçlarıyla, özellikle, son döneme […]

Söyleşiler

İsrail Natolaşıyor – Suat Parlar

3 Aralık 2010 Misyon Şefi: Büyükelçi Amerikan sisteminin işleyişini yeteri kadar değerlendirmeden, ortaya saçılan belgeleri doğru bir kanala oturtmak ve buradan sonuçlar çıkarmak mümkün değil. Amerika’da başkanın ulusal güvenlik ve dış politika konularını incelerken yararlandığı […]

Söyleşiler

Yerli Amerikalılar – Suat Parlar

2 Aralık 2010 Davut Yıldızı Sönmüştür Diplomasi, savaşın başka araçlarla devamıdır. Bu kuralın son dönem en iyi uygulamalarından, uyarlamalarından birini Türkiye örneğinde yaşıyoruz. Sadece Türkiye örneğinde değil, buna çok geniş bir siyasi coğrafya da dahil. […]

Söyleşiler

“Reddiye” – Cem Alptekin & Yeşim Turan

Avukatlığın Çöküşüne ve Çöküşün Avukatlığına 24 Kasım 2010 İstanbul Barosu’nda 6–7 Kasımda yapılan seçimler sadece kazananlar açısından değil, muhalif gruplar açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Seçimlerde yönetim belirlenmiş ancak muhalefet belirsizleşmiştir. Seçimlerde sağı […]

İncelemeler

Kiç Ya da “Rüküş” – Engin Selvi

Özellikle 20. yüzyıl içinde üretilmiş çeşitli nesnelerde rastlanan zevksiz, kökeni belirsiz ve estetik değer taşımayan bir tasarım anlayışını nitelemek için kullanılan bu terim, Türkçede “rüküş” sözcüğüyle ifade edilmekte olup grafikten endüstri tasarımına ve mimarlığa kadar […]

Yazılar

Utanç Müzesi – Yiğit Tuncay

Cem TV Sivas Katliamı ve 2 Temmuz için ne düşündüğümü sordu. Ben cevapladım. İşte o cevap: UTANÇ MÜZESİ Belki size çok ilginç gelecek ama, ben 1919 vurgusu yapmak istiyorum. Hepimiz biliriz; Erzurum Kongresi’nin üzerine gelen […]

İncelemeler

Jöntürkler ve Jönkürtler – Suat Parlar

Şah İsmail Çaldıran yenilgisinden sonra Batı’yla Osmanlı’ya karşı bir ittifak oluşturmak amacıyla yoğun diplomatik görüşmeler yürüttü. Rodos’ta üslenen St. John şövalyeleriyle irtibata geçen Şah, onlardan Hospitaliers Tarikatı’nın elinde bulunan Sultan Cem’in oğlu ve Yavuz Selim’in […]

İncelemeler

Emzik Çocuğu Nasıl Kapitalist Oldu? – Yılmaz Öner

“Kadının anası tarafından bile zarar verilebileceğinden korktuğu güzelliğine çoğu kez aşın ölçüde de olsa sürekli titizlik göstermesi”nin temel nedeni diyor M. Klein, kadının daha bebekken, anasının karnı içindeki çocuklara yönelttiği yıkıcı eğilimlere karşılık, anasının girişebileceği […]

Söyleşiler

Neo Gladio – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

Söyleşi Tarihi : 25. 03. 2010 “Karşı Ayaklanma” Doktrini Yiğit Tuncay:  Evet Suat, iki ay önce yaptığımız söyleşide sürekli bir şeyden bahsettin, bir vurgu yaptın; “Küresel Ayaklanma Doktrini”. Bu bir güvenlik doktrini olarak globalizmin ortaya […]

E - Kitap

Ortadoğu’nun Kesik Damarları – Suat Parlar

Eduardo Galeano son röportajlarından birinde şöyle diyor: “Latin Amerika’nın Kesik Damarları’nı yazmak, benim için kişisel bir görevdi, bir başlangıçtı. Bir son değil, bir şeyin başlangıcıydı. Yaşamın anlamlarını kalemimle keşfe çıkmaktı bu, gerçeğin derinine inmekti. Latin […]

İncelemeler

Nevruz Geleneği – Mehmet Naci Önal

NEVRUZ ADI Yeni gün anlamına gelen nevruz, Farsça kökenli bir kelimedir. Kelimenin Farsça olması, Fars kültür dairesinden geçmiş olan Türklerin Farsça’dan almış oldukları diğer ödünç kelimelerle birlikte nevruz kelimesini de almış olmaları doğal karşılanmalıdır. Anadolu’da […]