Söyleşiler

Anayasalı Şirket Köleciliği – Suat Parlar

TÜSİAD’ın yeni anayasanın oluşumuna bir rapor ile yaptığı müdahalenin içeriğini değerlendirdiğimiz söyleşimizin son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Türkiye’nin “hukukun üstünlüğü” söylemiyle içine sürüklendiği model, organik kapitalizmin küresel şirketlerinin neo-liberal diktatörlüğüdür. Neo-liberal diktatörlüğün “demokratik zor”u, bütünü parçalama […]

Söyleşiler

“Değişim” Barbarlığı – Suat Parlar

Türkiye’nin son 30 yılına “değişim” kelimesi damgasını vurmuştur. “Değişim” kelimesinin insanlarda heyecan yarattığı bilinen bir gerçekliktir. İnsanlar bu “değişim” kelimesi ile daha “iyi” olacaklarına inanırlar. “Özelleştirmeler, serbest piyasa, sivilleşme, devlet baskısından kurtulmak” gibi söylemlerle, halkı […]

Söyleşiler

İnsafın İnfazı – Suat Parlar

İnsanlık tarihi boyunca yaptırımı olan yasalar dışında, merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet duygusundan temellenen bir hukuk anlayışı da şekillenmiştir. Bu hukuk anlayışını insanlık “insaf” diye tanımlamıştır. Kimi zaman insanlık “insaf” diyerek zorbalığa ve sömürüye […]

Söyleşiler

“Kader”in Piyasalaşması – Suat Parlar

“Kader” kelimesi, “bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlendiğine inanılan doğaüstü güç, ezeli takdir” anlamına geliyor. Bu anlam olarak başka bir iradeye işaret ediyor. İradenin belirleyicisi ise “güç” kelimesi oluyor. Başına “kendi” kelimesi gelince, kavram […]

Söyleşiler

Barış Kalpazanlığı – Suat Parlar

Ağzındaki baklayı çıkaran TÜSİAD’ın, oluşma ihtimali içindeki “yeni anayasa”ya bir rapor ile yaptığı müdahaleyi değerlendiren söyleşimizin 2. Bölümü, sermayenin birdenbire ortaya çıkan “özgürlük” arzusunu değerlendiriyor. Savaş ekonomisinin hiç bir zaman içinde olmamış gibi davranan sermayenin, […]

Söyleşiler

TÜSİAD Vesayeti – Suat Parlar

12 Haziran 2011 seçimleri yaklaşırken gündem daha da yoğunlaşıyor. Ama bu yoğun gündemi derli toplu önümüze koyan TÜSİAD’ın “Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu” başlıklı raporu oldu. Bir bakıma, arka odalarda herkesin mutabık olduğu meseleleri ortaya […]

İncelemeler

Bir Yaşam Ustası: Bertolt Brecht – Yiğit Tuncay

Ben Bertolt Brecht, kara ormanlardan. Karnında getirmiş şehre anam beni. Ama çekip gidene dek ben bu dünyadan Çıkmayacak ormanların soğuğu içimden. Asfalt şehirde evimde gibiyim. Donanmışım son kutsal törenle: Gazeteyle, şarapla, tütünle, Güvensiz, aylak, ama […]