Söyleşiler

“Değişim” Barbarlığı – Suat Parlar

Türkiye’nin son 30 yılına “değişim” kelimesi damgasını vurmuştur. “Değişim” kelimesinin insanlarda heyecan yarattığı bilinen bir gerçekliktir. İnsanlar bu “değişim” kelimesi ile daha “iyi” olacaklarına inanırlar. “Özelleştirmeler, serbest piyasa, sivilleşme, devlet baskısından kurtulmak” gibi söylemlerle, halkı […]

Söyleşiler

İnsafın İnfazı – Suat Parlar

İnsanlık tarihi boyunca yaptırımı olan yasalar dışında, merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet duygusundan temellenen bir hukuk anlayışı da şekillenmiştir. Bu hukuk anlayışını insanlık “insaf” diye tanımlamıştır. Kimi zaman insanlık “insaf” diyerek zorbalığa ve sömürüye […]

Söyleşiler

“Kader”in Piyasalaşması – Suat Parlar

“Kader” kelimesi, “bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlendiğine inanılan doğaüstü güç, ezeli takdir” anlamına geliyor. Bu anlam olarak başka bir iradeye işaret ediyor. İradenin belirleyicisi ise “güç” kelimesi oluyor. Başına “kendi” kelimesi gelince, kavram […]

Söyleşiler

Barış Kalpazanlığı – Suat Parlar

Ağzındaki baklayı çıkaran TÜSİAD’ın, oluşma ihtimali içindeki “yeni anayasa”ya bir rapor ile yaptığı müdahaleyi değerlendiren söyleşimizin 2. Bölümü, sermayenin birdenbire ortaya çıkan “özgürlük” arzusunu değerlendiriyor. Savaş ekonomisinin hiç bir zaman içinde olmamış gibi davranan sermayenin, […]

Söyleşiler

TÜSİAD Vesayeti – Suat Parlar

12 Haziran 2011 seçimleri yaklaşırken gündem daha da yoğunlaşıyor. Ama bu yoğun gündemi derli toplu önümüze koyan TÜSİAD’ın “Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu” başlıklı raporu oldu. Bir bakıma, arka odalarda herkesin mutabık olduğu meseleleri ortaya […]

İncelemeler

Bir Yaşam Ustası: Bertolt Brecht – Yiğit Tuncay

Ben Bertolt Brecht, kara ormanlardan. Karnında getirmiş şehre anam beni. Ama çekip gidene dek ben bu dünyadan Çıkmayacak ormanların soğuğu içimden. Asfalt şehirde evimde gibiyim. Donanmışım son kutsal törenle: Gazeteyle, şarapla, tütünle, Güvensiz, aylak, ama […]

Söyleşiler

Hepsi Katiller: NATO – Suat Parlar

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da meydana gelen halk isyanlarından sonra Suat Parlar ile “Kapitalizm Kaos İsyan Düzenliliktir” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Bu isyanlarla büyüyen dalganın üzerine binip bu dalganın öncüsü olma izlenimi vermeye çalışan emperyalizm, başarılı […]

Söyleşiler

16 Mart Katliamı – Cem Alptekin & Sevim Ertemur

16 Mart Katliamı Davası’nın Avukatı Cem Alptekin ile Sevim Ertemur’un gerçekleştirdiği röportaj… Olayın olduğu tarihte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiydi Cem Alptekin. 16 Mart 1978 günü son dersleri boş olduğu için merkez binadan […]

Söyleşiler

Kapitalizm Kaos, İsyan Düzenliliktir – Suat Parlar

Mağrip’de Anti – Emperyalist Damar Memlûk kompradorluğu, tarihinin en ciddi bunalımıyla karşı karşıya. Hattâ “çöküyor” demek bile mümkün. Mağrip’i sallayan isyan dalgası, aslında, en net tarifini, Memlûkleşen komprador rejimlerin çürüyüşünün dayanılmaz hâle gelişinde kendini ortaya […]

E - Kitap

Halk Sahnesi Söyleşileri – Suat Parlar & Yiğit Tuncay

1998 yılında Çevre Radyo’da başlayan söyleşiler günümüze kadar sürmüştür. Suat Parlar ve Yiğit Tuncay’ın gerçekleştirdiği “Halk Sahnesi Söyleşileri” yıllara dayanan bir serüveni içermektedir. Hepsini kronolojik olarak bir araya getirip meraklısına hazır hale getirdik. Yoğun emek […]

İncelemeler

Amerikan Rüyası ve Bob Dylan – Yiğit Tuncay

Avrupalı beyaz adam ilk önce Grönland’ı X. yy. da buldu. Büyük bir ihtimalle Kuzey Amerikanın Vinland adını verdikleri doğu kıyılarında bazı noktalara yerleştiler. Ancak fazla tutunamadıkları gibi, bu keşifler Ortaçağın coğrafya bilgilerinde de hiç bir […]