Yazılar

Avangard ve Kitsch – Clement Greenberg

Formalist modernizmin babası kabul edilen Amerikalı ünlü sanat eleştirmeni Clement Greenberg’ün yirmi dokuz yaşındayken 1939’da Partisan Review için yazdığı ünlü makalesi. I Aynı uygarlık eşzamanlı olarak bir T. S. Eliot şiiri ve Tin Pan Alley […]