İncelemeler

Hanns Eisler’in Kronolojik Biyografisi

ABD’de hakkında açılan bir soruşturmada “müziğin Karl Marx’ı” olarak görülen Hanns Eisler’in yaşamını konu edinen bu çeviri ve derleme, Christian Glanz’a (1) ait, “Hanns Eisler: Eseri ve Yaşamı” isimli kitap (2) temel alınarak, Ali Haydar […]

Söyleşiler

Neo Gladio Seferberlikte – Suat Parlar & Yiğit Tuncay

Yiğit Tuncay:  İki ay önce yaptığımız söyleşide sürekli bir şeyden bahsettin, bir vurgu yaptın; “Karşı Ayaklanma Doktrini”. Bu güvenlik doktrini olarak globalizmin ortaya attığı yeni bir şey. Bunu bize biraz daha açabilir misin? Suat Parlar: […]

İncelemeler

Bir Altkültür olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği – İsmail DOĞAN

GİRİŞ Hızlı toplumsal dönüşümleri yaşayan bir toplum olarak Türkiye’de bundan en çok etkilenen kesimlerin başında ‘gençlik ve gençler’ gelmektedir. Çünkü toplumsal dönüşümlerin merkeze aldığı ‘bireyselleşme’ en çok manevra yeteneğini onlar için sunmaktadır. Gençlerin bu yeteneği […]