İncelemeler

Bir Altkültür olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği – İsmail DOĞAN

GİRİŞ Hızlı toplumsal dönüşümleri yaşayan bir toplum olarak Türkiye’de bundan en çok etkilenen kesimlerin başında ‘gençlik ve gençler’ gelmektedir. Çünkü toplumsal dönüşümlerin merkeze aldığı ‘bireyselleşme’ en çok manevra yeteneğini onlar için sunmaktadır. Gençlerin bu yeteneği […]