İncelemeler

Coğrafi Açıdan Yayılırken Beşeri Açıdan Düşen Devşirme Egemenlik Sistemi – Suat Parlar

Balkanlar, emperyalizm çağının keskinleşen çelişkileri temelinde ideolojik, politik, askeri patlama alanlarının başlıcasıdır. Özellikle Makedonya üzerinde çatışan emperyalist çıkarlar zemininde varlık koşulları çürüyen Osmanlı İmparatorluğu’nun korkuluğa dönüşen egemenliği, silahlı mücadeleyi esas alan milliyetçilik akımları, toprak sorunları, […]

Yazılar

Folklor Şiire Düşman – Cemal Süreya

Çağdaş şiir geldi kelimeye dayandı. François Villon’dan, André Breton’a, Henri Michaux’ya bir çizgi çekelim, bu işin nasıl bir evrim sonucu doğduğunu göreceğiz. Çağdaş şairler kelimeleri bile sarsıyorlar, yerlerinden, anlamlarından uğratıyorlar. Bu böyleyken, bizde hâlâ folklora, […]

Yazılar

Bir Senfoni; İki Kişilik – Yiğit Tuncay

Gücü seviyorum! Ama gücü bir sanatçı olarak seviyorum: Bir müzisyenin kemanını, onun tonlarını, akordunu, harmonisini ortaya çıkarmak için sevdiği gibi. Napolyon Bonaparte Fransız Devrimi 1789-1815 yılları arasında beş farklı dönem yaşayarak devam etmiştir. Fransız Devrimi’nde çok farklı […]