Yazılar

Yaratıcı Yıkım Olarak Neoliberalizm – David Harvey

Neoliberalizm, insanlığın refahını arttırmanın en ideal yolunun, girişimci özgürlüğünün maksimizasyonu olduğunu ileri süren ekonomi politik pratiklerin teorisidir. Girişimci özgürlüğü ise, özel mülkiyet hakları, bireysel özgürlük, serbest piyasa ve ticaretle karakterize edilen kurumsal bir çerçeve ile […]

Söyleşiler

Üretim Biçiminden Yıkım Biçimine Emperyalizm – Suat Parlar

5 Haziran 2005 tarihinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu’nda “NATO ve Büyük Ortadoğu Projesi” başlığıyla gerçekleştirilen panelde Suat Parlar’ın yaptığı konuşmanın tam metnidir. 20. Yüzyıl, aşırılıklar çağı olarak nitelendirilmişti. Sanıyorum, 21. Yüzyıl […]