Söyleşiler

ABD’nin “Çelik Güvercin” Ödülleri – Suat Parlar

Amerikancı Değerlerin Cesaret Oscarları Türkiye, büyük cüretkârlıklar, büyük cesaretler dönemine girdi gibi görünüyor. Bunun ölçütünü nereden çıkartıyoruz? 1960’lı yıllar boyunca bu ülkede anti-Amerikancılık, anti-emperyalizm yükselen politik ve ahlâki değerlere damgasını vurdu. İnsanların Amerika ile özdeşleşen […]

Söyleşiler

Bir Komplo Teorisi: Sivas’tan 35’lere – Suat Parlar

Komplo Teorisi Karşıtlarının Komploculuğu 1991 yılından itibaren Türkiye sermaye sınıfı, ülkeyi jeo-politik “ihraç metası” haline getirerek, pazara sürme noktasında bir aşama kaydetmiştir. Bu tarihten sonra kanlı ilmekler, komplolar, suikastler, komşu ülkelerde darbeler birbirini takip etmiştir. […]

Söyleşiler

Bölücü Kapitalizm – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

28 Şubat öncesinde ve sonrasında halk çok ustaca kamplaştırıldı. Halk bu parçalanmayı yaşarken, egemenler 24 Ocak Kararları’nın ilkelerine bağlılık ekseninde son derece uyumlu bir yol izliyordu. Kamplaşan taraflar, bu uyumluluğun karşısında yine kaybeden taraf olmaktan […]

Söyleşiler

Stratejik Bombardıman 35’leri Vururken – Suat Parlar

“Karşı Ayaklanma”cı Hukuk “Terörle mücadele” adı altında ilân edilen misilleme seferleri, siyasal şiddetin kaynaklarını belirsizleştiriyor. Hedefleri insanî niteliklerinden soyutluyor. Medyanın merkezinde yer aldığı “karşı ayaklanmacı doktrin”in, psikolojik savaşta uyguladığı değer sistemine göre; terörist kategorisi, kanun […]

Söyleşiler

1915 “Ermeni Meselesi” – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

Bu zengin coğrafyada bir İbrani düzeneği işlemiştir. Bu düzenek enternasyonel Finans-kapital ile birlikte iş görmüştür. Çünkü, Selanik Yahudi burjuvazisi, ağırlıklı olarak Avusturya ve Almanya ile iş yapmıştır. Filistin’in kolonizasyonunda da Alman Yahudiliğinin müthiş katkıları vardır. […]

Söyleşiler

Dersim’38 – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

Türkiye’de kapitalizmin gelişme dinamikleri ele alınmaksızın, Dersim 1938 algılanamaz… Yiğit Tuncay: “Büyük endüstrinin kurulması ve yerel küçük endüstrinin gelişmesi için gerekli olan madenlerin Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunduğu dillere destandı. Özellikle 20 asırdan beridir işletilmekte olan Ergani […]

Söyleşiler

Yiğit Tuncay’la Söyleşi

“Akıntıya Karşı”nın ilk sayısında tiyatro oyuncusu ve yazar Yiğit Tuncay’la Nazım’ın ölüm yıldönümü vesilesi ile “Nazım ve toplumcu-gerçekçi sanat” üzerine bir söyleşi yaptık. İlk sayımızda bizleri yalnız bırakmadığı ve attığımız bu ilk adımı sağlamlaştırmamızı sağladığı […]

Söyleşiler

Anayasalı Şirket Köleciliği – Suat Parlar

TÜSİAD’ın yeni anayasanın oluşumuna bir rapor ile yaptığı müdahalenin içeriğini değerlendirdiğimiz söyleşimizin son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Türkiye’nin “hukukun üstünlüğü” söylemiyle içine sürüklendiği model, organik kapitalizmin küresel şirketlerinin neo-liberal diktatörlüğüdür. Neo-liberal diktatörlüğün “demokratik zor”u, bütünü parçalama […]

Söyleşiler

“Değişim” Barbarlığı – Suat Parlar

Türkiye’nin son 30 yılına “değişim” kelimesi damgasını vurmuştur. “Değişim” kelimesinin insanlarda heyecan yarattığı bilinen bir gerçekliktir. İnsanlar bu “değişim” kelimesi ile daha “iyi” olacaklarına inanırlar. “Özelleştirmeler, serbest piyasa, sivilleşme, devlet baskısından kurtulmak” gibi söylemlerle, halkı […]

Söyleşiler

İnsafın İnfazı – Suat Parlar

İnsanlık tarihi boyunca yaptırımı olan yasalar dışında, merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet duygusundan temellenen bir hukuk anlayışı da şekillenmiştir. Bu hukuk anlayışını insanlık “insaf” diye tanımlamıştır. Kimi zaman insanlık “insaf” diyerek zorbalığa ve sömürüye […]

Söyleşiler

“Kader”in Piyasalaşması – Suat Parlar

“Kader” kelimesi, “bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlendiğine inanılan doğaüstü güç, ezeli takdir” anlamına geliyor. Bu anlam olarak başka bir iradeye işaret ediyor. İradenin belirleyicisi ise “güç” kelimesi oluyor. Başına “kendi” kelimesi gelince, kavram […]

Söyleşiler

Barış Kalpazanlığı – Suat Parlar

Ağzındaki baklayı çıkaran TÜSİAD’ın, oluşma ihtimali içindeki “yeni anayasa”ya bir rapor ile yaptığı müdahaleyi değerlendiren söyleşimizin 2. Bölümü, sermayenin birdenbire ortaya çıkan “özgürlük” arzusunu değerlendiriyor. Savaş ekonomisinin hiç bir zaman içinde olmamış gibi davranan sermayenin, […]