Söyleşiler

TÜSİAD Vesayeti – Suat Parlar

12 Haziran 2011 seçimleri yaklaşırken gündem daha da yoğunlaşıyor. Ama bu yoğun gündemi derli toplu önümüze koyan TÜSİAD’ın “Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu” başlıklı raporu oldu. Bir bakıma, arka odalarda herkesin mutabık olduğu meseleleri ortaya […]

Söyleşiler

Hepsi Katiller: NATO – Suat Parlar

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da meydana gelen halk isyanlarından sonra Suat Parlar ile “Kapitalizm Kaos İsyan Düzenliliktir” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Bu isyanlarla büyüyen dalganın üzerine binip bu dalganın öncüsü olma izlenimi vermeye çalışan emperyalizm, başarılı […]

Söyleşiler

16 Mart Katliamı – Cem Alptekin & Sevim Ertemur

16 Mart Katliamı Davası’nın Avukatı Cem Alptekin ile Sevim Ertemur’un gerçekleştirdiği röportaj… Olayın olduğu tarihte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiydi Cem Alptekin. 16 Mart 1978 günü son dersleri boş olduğu için merkez binadan […]

Söyleşiler

Kapitalizm Kaos, İsyan Düzenliliktir – Suat Parlar

Mağrip’de Anti – Emperyalist Damar Memlûk kompradorluğu, tarihinin en ciddi bunalımıyla karşı karşıya. Hattâ “çöküyor” demek bile mümkün. Mağrip’i sallayan isyan dalgası, aslında, en net tarifini, Memlûkleşen komprador rejimlerin çürüyüşünün dayanılmaz hâle gelişinde kendini ortaya […]

Söyleşiler

16 Mart Davası – Cem Alptekin

BİR KATLİAMIN İZİNDE 32 YIL… 1978’DEN  2010’A… 16 MART’TAN 16 MART’A…  DAVA DOSYASI 32 YIL SONRA BİR KEZ DAHA KAPANDI… MI? Yargıtay 1.Ceza Dairesi, üç sanığın katliamdan yargılandığı, Türkiye’nin tek Kontrgerilla davasında, İstanbul 6. Ağır […]

Söyleşiler

CHP Özalizmi – Suat Parlar

“Dünya Bankası Solculuğu” Dünya Bankası’nın neo-liberal “Derviş”çiliği CHP’ye müridlerini yerleştiriyor. Bu, sermaye metafiziğinin, CHP’den laiklik ve ulus devlet ilkelerine dayalı siyasetleri tasfiye etmesinin başlangıcıdır. “Yeni sermaye ruhçuluğu”, elbette, özelliğinden de hem güç alıyor, hem de […]

Söyleşiler

Halksız CHP – Suat Parlar

Çok Parti, Tek Program Uluslararası alacak tahsilatı süreci, yani küresel sermaye tarafından düzenlenen ve ekonomik dinamikleri belirleyen süreç, Türkiye’de partiler sistemini ve siyaseti çürütüyor. Yapısal uyum programları, uluslararası sermaye ve onun temsili kurumları “yeni müdahaleceliğin” […]

Söyleşiler

Hangi Hukukun Üstünlüğü? – Suat Parlar

7 Aralık 2010 Tekelci “Demokratörizm” Tekelci terörizm çağında yaşıyoruz. Özellikle, Türkiye gibi komprador rejimlerin hakimiyetinde bulunan ülkelerde tekelci terörizm, her yerde çirkin yüzünü gösteriyor. Şiddetiyle, terörüyle ve bu konuda sürekli geliştirdiği araçlarıyla, özellikle, son döneme […]

Söyleşiler

İsrail Natolaşıyor – Suat Parlar

3 Aralık 2010 Misyon Şefi: Büyükelçi Amerikan sisteminin işleyişini yeteri kadar değerlendirmeden, ortaya saçılan belgeleri doğru bir kanala oturtmak ve buradan sonuçlar çıkarmak mümkün değil. Amerika’da başkanın ulusal güvenlik ve dış politika konularını incelerken yararlandığı […]

Söyleşiler

Yerli Amerikalılar – Suat Parlar

2 Aralık 2010 Davut Yıldızı Sönmüştür Diplomasi, savaşın başka araçlarla devamıdır. Bu kuralın son dönem en iyi uygulamalarından, uyarlamalarından birini Türkiye örneğinde yaşıyoruz. Sadece Türkiye örneğinde değil, buna çok geniş bir siyasi coğrafya da dahil. […]

Söyleşiler

“Reddiye” – Cem Alptekin & Yeşim Turan

Avukatlığın Çöküşüne ve Çöküşün Avukatlığına 24 Kasım 2010 İstanbul Barosu’nda 6–7 Kasımda yapılan seçimler sadece kazananlar açısından değil, muhalif gruplar açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Seçimlerde yönetim belirlenmiş ancak muhalefet belirsizleşmiştir. Seçimlerde sağı […]

Söyleşiler

Neo Gladio – Yiğit Tuncay & Suat Parlar

Söyleşi Tarihi : 25. 03. 2010 “Karşı Ayaklanma” Doktrini Yiğit Tuncay:  Evet Suat, iki ay önce yaptığımız söyleşide sürekli bir şeyden bahsettin, bir vurgu yaptın; “Küresel Ayaklanma Doktrini”. Bu bir güvenlik doktrini olarak globalizmin ortaya […]