Yazılar

Kültür – Yiğit Tuncay

İdealizm, insanın parçalanması ile doğrudan ilişkilidir. İnsan, madde (materyal) ve düşüncenin (ide) “özdeş” birliğini, birbirinden koparıp ayrı ayrı ele alıp soyutlayarak ya da düşünceyi maddenin önüne koymakla parçalanmıştır. Tarihsel birikim içinden baktığımız zaman karşımıza şöyle […]

Yazılar

İmgesel Modellendirme – M. Kagan

Burada, sanatın modeller ortaya koyma yeteneğini çözümlemeye girişmeden önce şunu belirtelim, bugünkü diyalektik maddeci felsefe ve estetikte, “model” yada “modellendirme” kavramlarının sanatta kullanılıp kullanılamayacağı üstüne herhangi bütünsel bir anlayış bulunmamaktadır. Kimi kuramcılar, bu fen bilgisi […]