İncelemeler

Kapitalizm ve Boş Zaman – Ömer Aytaç

22 Nisan 2017 0

Kapitalizm bir üretim sistemi olarak çalışma kadar boş zamanı da organize etti. Çalışmayı katı bir kodlanmışlık içine hapsettiği gibi boş zamanı da terminolojik anlamından  sıyırarak,  kârlı  bir  alan  olarak  düzenleme  çabası  içinde  oldu.  Bu bağlamda, […]

İncelemeler

Osmanlı Devleti, Aydınlanma ve Ulus-Devlet – Taner Timur

17 Aralık 2016 0

Tarihçilerin araştırmalarında çok sevdikleri, hatta biraz da zorunlu buldukları bir yöntem vardır: Dönemleme (periodisation). Bu demektir ki tarihi ancak dönemlere ayırarak ve her dönemi de kendi koşulları içinde değerlendirerek anlayabiliriz. Ve daha sonra da, yapısalcı […]

İncelemeler

Avrasya Hayaleti – Yiğit Tuncay

8 Ağustos 2016 0

Türkiye’de uzun zamandır bir hayalet dolaşıyor. Bu hayalet Şangay İşbirliği Örgütü’nden temellendirilen bir efsane. Bu efsanenin kahramanları gerçek ama, bu kahramanlar üzerinden kulaktan kulağa dolaşan söylenceler ne kadar gerçek? Gerçek sinir bozucudur. Gerçek yüzleşmekten en […]

İncelemeler

İdeoloji Olarak Din ve Marx – Brian Morris

14 Temmuz 2016 0

Tüm genç Hegelcilerin en ünlüsü, hem bir bilim insanı, hem de devrimci olan ve kim olduğuna dair bir tanıtıma da çok fazla gerek olmayan Karl Marx’tır. Tarihsel anlamda o gerçekten bir tür devdir. Yakın zamanlarda […]

İncelemeler

Nevruz Geleneği – Mehmet Naci Önal

7 Mart 2010 0

NEVRUZ ADI Yeni gün anlamına gelen nevruz, Farsça kökenli bir kelimedir. Kelimenin Farsça olması, Fars kültür dairesinden geçmiş olan Türklerin Farsça’dan almış oldukları diğer ödünç kelimelerle birlikte nevruz kelimesini de almış olmaları doğal karşılanmalıdır. Anadolu’da […]

İncelemeler

Emperyalizmin Kadim Kökleri – Suat Parlar

14 Mart 2006 0

Kapitalizm yerel ölçekleri aşan evrensel bir sosyo-ekonomik sistem olmanın meşruiyetini doğal ayrıcalık sayan ideolojik birikime dayanıyor. Oysa yerelliği aşan büyük pazar sistemleri ilk uygarlıkların doğuşundan oldukça önce de varoldu. Ortadoğu’nun ve Avrupa’nın geç Paleolitik ve […]

İncelemeler

Eşitsizlikçi Egemenlik Sistemlerinin Gizli Tanrıları – Suat Parlar

12 Mart 2006 0

Tarihin sayfalarını süsleyen fetihler, büyük hükümdarlar, imparatorluklar uzun bir yalanlar zincirinin halkalarıdır. Tahtların, taçların ve büyük kopuş öyküleriyle bezenen cumhuriyetlerin ardında duran ekonomik, mali, politik iktidar sahipleri gerçek gücü temsil ederler. Özel mülkiyete dayalı toplumsal […]

İncelemeler

Kafkas Tebeşir Dairesi Üzerine – Bertolt Brecht

14 Nisan 1999 0

Kafkas Tebeşir Dairesi’ne Prolog Prologda, iki Grusinyalı kolhoz, her ikisinin de üzerinde hak iddia ettiği bir vadinin sahibinin kim olacağını belirlerler. Vadi onu en iyi idare edene gider: onu meyve verebilsin diye sulayanlara. İki kolhoz […]

İncelemeler

Rus Aydınlanması 3 – Yiğit Tuncay

11 Şubat 1997 0

Geniş bir coğrafyanın birikimi üstünde duran Antik Yunan Dünyası’nın durmaksızın çelişkiyi derinleştiren yapısı nedeniyle, bir farklılık olarak algılanması ve bu algılamanın getirdiği bir sonuç olarak gelişme dinamiklerine örnek gösterilmesi ciddi bir tartışma konusudur. Çünkü, sınıflı […]

İncelemeler

Rus Aydınlaması 2 (Antik Yunan Dünyası) – Yiğit Tuncay

5 Ocak 1997 0

“Hegel, bir yerde, dünya tarihindeki bütün büyük olguların ve kişilerin sanki iki kez dünyaya geldiğini belirtir. Eklemeyi unutmuş: ilkinde trajedi olarak, ikincisinde komedi olarak” (K. Marks, Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire’i) Sözünü ettiğimiz bu Yunan dünyası, […]

1 2 3