İncelemeler

Kapitalizm ve Boş Zaman – Ömer Aytaç

22 Nisan 2017 0

Kapitalizm bir üretim sistemi olarak çalışma kadar boş zamanı da organize etti. Çalışmayı katı bir kodlanmışlık içine hapsettiği gibi boş zamanı da terminolojik anlamından  sıyırarak,  kârlı  bir  alan  olarak  düzenleme  çabası  içinde  oldu.  Bu bağlamda, […]

İncelemeler

Osmanlı Devleti, Aydınlanma ve Ulus-Devlet – Taner Timur

17 Aralık 2016 0

Tarihçilerin araştırmalarında çok sevdikleri, hatta biraz da zorunlu buldukları bir yöntem vardır: Dönemleme (periodisation). Bu demektir ki tarihi ancak dönemlere ayırarak ve her dönemi de kendi koşulları içinde değerlendirerek anlayabiliriz. Ve daha sonra da, yapısalcı […]

Yazılar

Bir Senfoni; İki Kişilik – Yiğit Tuncay

16 Kasım 2016 0

Gücü seviyorum! Ama gücü bir sanatçı olarak seviyorum: Bir müzisyenin kemanını, onun tonlarını, akordunu, harmonisini ortaya çıkarmak için sevdiği gibi. Napolyon Bonaparte Fransız Devrimi 1789-1815 yılları arasında beş farklı dönem yaşayarak devam etmiştir. Fransız Devrimi’nde çok farklı […]

İncelemeler

Avrasya Hayaleti – Yiğit Tuncay

8 Ağustos 2016 0

Türkiye’de uzun zamandır bir hayalet dolaşıyor. Bu hayalet Şangay İşbirliği Örgütü’nden temellendirilen bir efsane. Bu efsanenin kahramanları gerçek ama, bu kahramanlar üzerinden kulaktan kulağa dolaşan söylenceler ne kadar gerçek? Gerçek sinir bozucudur. Gerçek yüzleşmekten en […]

Yazılar

Güçlenen Güçsüzlük – Yiğit Tuncay

19 Temmuz 2016 0

Düzensizliğin düzeni planı yürürlüğe girmiş durumdadır. Benim söylemek istediğimin tam tersini düşünenlerin varlığı gayet doğaldır. Yani şu andaki hükümetin bu darbe girişiminden güçlenerek çıkacağını tahmin edenler olacaktır. Düz mantık böyle gösterir. Ama önemli olan bütün […]

Yazılar

Düzenli Düzensizlik – Yiğit Tuncay

17 Temmuz 2016 0

Herkesin üzerinde durduğu ve altın değerinde gördüğü kavramlar dolaşıyor ortalıkta. Mesela; “darbe”, “darbe püskürtüldü”, “demokrasi nöbeti” v. s… Ama bu tablonun ortaya çıkmasında her iki tarafa da yol verenler için altın değerindeki kavram, daha çok […]

İncelemeler

İdeoloji Olarak Din ve Marx – Brian Morris

14 Temmuz 2016 0

Tüm genç Hegelcilerin en ünlüsü, hem bir bilim insanı, hem de devrimci olan ve kim olduğuna dair bir tanıtıma da çok fazla gerek olmayan Karl Marx’tır. Tarihsel anlamda o gerçekten bir tür devdir. Yakın zamanlarda […]

E - Kitap

Bir Toprak… Bir Tarih… Bir Şair: Mayakovski – Yiğit Tuncay

22 Ocak 2015 0

Yaşadığımız topraklar, yaşanmışlıklarla dolu bir birikimi insanın doğasına bir “kara kutu” gibi yerleştiriyor. Yüzlerce yıla dayanan bu yaşanmışlıklar, duyularımızda yolculuğunu sürdürürken aklımızla da bitmeyen bir savaşı devam ettiriyor. Hepimiz bu savaşın hem esiri, hem de […]

Yazılar

Tarihin Avcıları – Yiğit Tuncay

7 Nisan 2014 0

Tarih (Historia) sözcüğü İon lehçesinde bildirme. Haber alma yoluyla bilgi edinme anlamlarında kullanılmıştır. Attika lehçesinde ise sözcüğün görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanısıra, çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan […]

Yazılar

Patojen Kapitalizmin Nevrotik Ritüelleri – Yiğit Tuncay

16 Mart 2013 0

Bugün 16 Mart. Yani ilkbaharın başlangıcı olan Mart ayının tam ortası. Baharın başlangıcı olan bu ay, tüm insanlık tarihinin umutlarını bir şölene dönüştürdüğü tarih. İlkel çağlardan günümüze kadar kutlanan “bahar” bayramının içindeyiz. Tarım toplumlarında, takvim […]

1 2 3 18