Yazılar

Tiyatroda Ekim Devrimi – Vsevolod Meyerhold

ÇAĞDAŞ TİYATRO ÜZERİNE Şu zamanda olası iki tiyatro türü vardır: 1. Kökleri yeni egemen sınıfın kültüründe yatan, profesyonel olmayan proleter tiyatrosu. 2. Profesyonel denilen tiyatro. Daha fazla dikkat isteyen birinci tür, Sovyet Rus Cumhuriyeti’nin bütün […]

Yazılar

Stilize Tiyatro – Vsevolod Meyerhold

Valery Bryusov “Antik Tiyatronun hesaplı stilizasyonunu modern sahnenin önemsiz gerçeğinin yerine koymak istiyorum” diyordu. Vyac-heslav İvanov da bu “yeniden canlanma”yı gözlüyor. Bryusov antik tiyatrodaki stilizasyona şöyle bir değinirken, İvanov, Diyonizos şenliklerine uygun bir proje öne […]

Yazılar

Stilize Tiyatroda İlk Girişimler – Vsevolod Meyerhold

Maeterlinck ve Bryusov’un önerilerini dikkate alan Tiyatro Stüdyo’ su konvansiyonel ve stilize bir teknikle deneyler yapan ilk tiyatrodur. Maeterlinck’in (Tintagiles’in Ölümü) trajedisindeki performansıyla stüdyo, stilize tiyatronun ideallerine çok yakın bir yerde gözüktüğü için, bana da […]

Yazılar

Georgy Lukacs’a Karşı – Bertolt Brecht

I Georgy Lukács’ın bazı denemelerinin, içerdikleri bunca değerli malzemeye rağmen neden tam anlamıyla doyurucu olmadıkları sık sık kafamı kurcalamıştır. Kendisine temel aldığı ilke çok sağlam da olsa, Lukács’ın gerçekliğe uzak düştüğünü sezmemek elde değil. Burjuva […]

Yazılar

Tiyatro Stüdyosu – Vsevolod Meyerhold

Tiyatro Stüdyosu’nun(1) kuruluşu 1905 yılında Moskova’da gerçekleştirildi. Yaklaşık altı aylık bir dönemde (ilkbaharda Sanat Tiyatrosu atölyesinde, yazın Yaroslavl Caddesi’nde, Mamantov’un Dupuy Park’ ında ve sonbaharda Arbat Gate’deki (2) tiyatroda), Konstantin Sergeevich Stanislavisky’nin biraraya getirdiği oyuncular […]

Yazılar

Sanatta Yenilik Nedir – Aziz Çalışlar

SANATTA YENİLİK VE SANATSAL GELİŞME Sanatta yeniliğin, gerçek yeniliğin ne olduğunu doğru olarak kavrayabilmemiz için, önce sanatta yenilik ile sanatsal gelişme, giderek, sanatsal gelişme ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiye bakmamız gerekir. Çünkü sanatsal gelişmenin olduğu […]

Yazılar

Fırtına Çevirisine Önsöz – Can Yücel

Fırtına ilk, 1623’de, Shakespeare oyunlarının I. Folio (Cilt) basımı arasında yayımlandı. Çeviride kullandığımız metin de o metin. Yazılışı 1610 sonlarına, ya da 1611 başlarına rastlıyor olmalı. Üslubu, biçimi, genel tınısı, bu doğrultudaki öbür kanıtlara değinmeden […]

Yazılar

Koşullanmış Tiyatro – Vsevolod Meyerhold

Arayış tiyatrosunun ve bazı yönetmenlerin natüralist yöntemlere karşı sürdürdüğü savaş rastlantısal değildir, tarihsel gelişim içinde mantıksaldır. Yeni sahne biçimleri doğrultusunda arayış, bir moda değildir; yeni sahneleme yöntemlerine geçiş, hep daha güçlü etkilenimler bekleyen kitlelerin hatırını […]