Yazılar

Sanatta Yenilik Nedir – Aziz Çalışlar

SANATTA YENİLİK VE SANATSAL GELİŞME Sanatta yeniliğin, gerçek yeniliğin ne olduğunu doğru olarak kavrayabilmemiz için, önce sanatta yenilik ile sanatsal gelişme, giderek, sanatsal gelişme ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiye bakmamız gerekir. Çünkü sanatsal gelişmenin olduğu […]

Yazılar

Fırtına Çevirisine Önsöz – Can Yücel

Fırtına ilk, 1623’de, Shakespeare oyunlarının I. Folio (Cilt) basımı arasında yayımlandı. Çeviride kullandığımız metin de o metin. Yazılışı 1610 sonlarına, ya da 1611 başlarına rastlıyor olmalı. Üslubu, biçimi, genel tınısı, bu doğrultudaki öbür kanıtlara değinmeden […]

Yazılar

Koşullanmış Tiyatro – Vsevolod Meyerhold

Arayış tiyatrosunun ve bazı yönetmenlerin natüralist yöntemlere karşı sürdürdüğü savaş rastlantısal değildir, tarihsel gelişim içinde mantıksaldır. Yeni sahne biçimleri doğrultusunda arayış, bir moda değildir; yeni sahneleme yöntemlerine geçiş, hep daha güçlü etkilenimler bekleyen kitlelerin hatırını […]

Yazılar

Yönetmenlik Sanatı – Vsevolod Meyerhold

Oyuncuya ilişkin söyleyecek bunca şey varken, yönetmene ilişkin ne söylenebilir dersiniz? İşte size üstünkörü birkaç söz. En önemlisi, oyunun ve oyuncunun bir çözümlemesini yapmaya başlamak; anılar, günlükler, yazışmalar, eleştiriler ve oyunculuk sanat kuramı üstüne çalışmalar […]

Yazılar

Tiyatronun Yeniden Yapılanması – Vsevolod Meyerhold

Yoldaşlar! Tiyatro cephesindeki örgütlü güçlerin çağdaş devrimci tiyatronun çehresinin nasıl olacağı konusunda henüz düşünce birliğinde olmadıkları bir dönemde, tiyatronun izleyiciler üzerindeki etkisi üzerine konuşulursa, çağdaş bir gösterimin partimizin ve yeni izleyicilerin istemleri doğrultusunda biçimleneceği gerçeği […]

Yazılar

Hümanist Geleneğin Eleştirisi – Sargut Şölçün

“İnsanlık tarihinde hümanizm; insanın eğitilme ve gelişme yeteneğine olan inanca, kişiliğine ve onuruna duyulan saygıya dayanan; onun yaratıcı güç ve yeteneklerinin tüm yanlarıyla gelişmesine, özgürce çalışıp serpilmesine ve insan toplumunun daha üst düzeydeki aşamalara genişleyen […]