İncelemeler

Sykes-Picot Anlaşması – Jonathan Schneer

Mısır yüksek komiseriyle Mekke şerifi uzatmalı ve sonuçta tatmin edici olmaktan uzak yazışmalarını sürdürdükleri sırada, Britanya ve Fransa temsilcileri de Londra’da bir odaya kapanmış, Ortadoğu’nun geleceğini görüşürler. Dışişleri Bakanlığı Sir Henry McMahon’u bu görüşmelerden haberdar […]

İncelemeler

Naziler İle Siyonistlerin İşbirliği – Suat Parlar

Siyonistler, I. Dünya Savaşı sona erdiğinde, Filistin’de bir Yahudi Devleti kuruluşunun politik, mali ve kültürel yapılarını bir ağ gibi örüyorlardı. 1. Dünya Savaşı sona erdiğinde Filistin’de kurulan İngiliz Manda yönetimi, Siyonist hareketin girişimlerini kısıtlamadı. Bu […]

İncelemeler

Baha Tevfik ve Materyalizm – Tuncay Saygın

Çağdaş Türk düşüncesinin hareket noktası kuşkusuz önemli ölçüde Osmanlı İmparatorluğu’nun politik çıkmazları, gerileyişi ve çözülme süreci olmuştur. 18. Yüzyılın fazlasıyla hareketli Avrupa’sının Osmanlıya karşı giderek baskın olmaya başlayan politik ve askeri üstünlüğü, Osmanlı aydınları arasında […]

İncelemeler

Filistin Komünist Hareketinin Doğuşu – Musa Budeiri

Filistin’de komünist hareket, ülkenin Arap sakinlerinden tamamen yalıtılmış olarak Siyonist hareketin sınırları içinde doğdu. Kökleri, çarlık Rusya’sındaki sosyalist Siyonizm hareketinde yatıyordu. Doğu Avrupa’da Yahudilerin yaşamını, hem Marksizm hem de Rusya’nın sanayileşmesiyle oluşan ekonomik değişiklikler ve […]

İncelemeler

Amerikan Mandası Meselesi – Mine Erol

Amerikan Mandası Meselesi Nasıl Çıktı? Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiki Bulgaristan’ın 29 Eylül 1918’de İtilaf Devletleri ile mütareke yaparak harpten çekilmesi üzerine, diğer müttefikleri olan Almanya ve Avusturya ile de bağlantısı kesilmişti. Bundan dolayı Trakya ve İstanbul […]

Yazılar

Tarih Kavramı Üzerine – Walter Benjamin

I Satranç oynayan bir otomattan çok söz edilmiştir. Rakibinin her hamlesine en doğru cevabı vererek oyunu mutlaka kazanan bir otomat. Ağzında nargilesi, geleneksel Türk giysileri içinde bir kukla, geniş bir masanın üstündeki satranç tahtasının başında […]

İncelemeler

İhvânü’l-Müslimîn: “Müslüman Kardeşler” – Suat Parlar

Müslüman Kardeşler örgütü 1928 yılında Mısır’ın İsmailiye kentinde Hasan el-Banna öncülüğünde kuruldu. Kent o dönem İngiliz-Fransız ortaklığı olan Süveyş Kanal şirketinin kontrolü altındaydı. “İslam dünyasının içinde bulunduğu acıklı durumu, yöneticilerin ihanetini, kitlelerin uyuşukluğunu, temel sorunlar […]

İncelemeler

Ortadoğu ve Baas: “Yeniden Doğuş” – Suat Parlar

“Yeniden Doğuş” anlamına gelen Baas, “Arap Sosyalizminin yöntemleri ile bu “yeniden doğuş’’u gerçekleştirmeye çalışan siyasal anlayış ve partilere verilen isimdir. Arap milliyetçiliği ile sosyalizmin karışımı olan Baas’ı ilk formüle edenler, Şam Üniversitesi profesörlerinden Hıristiyan Mişel […]

Yazılar

Osmanlı ve Türk Basınında Ekim Devrimi – Zafer Toprak

Bolşevik İhtilali kuşkusuz savaşın ortasında bocalayan Osmanlı Devleti için bir umut ışığı oldu. Çarlık Rusya’sı Cihan Harbi’nde hasım kamptaydı. İhtilalle birlikte Çarlık yönetimini alaşağı edip Lenin’in önderliğinde Sovyet düzenini kuran devrimci iktidar savaştan çekilip barış […]

İncelemeler

Neden Sanat Artık En Doğru Din Değil: Kendine İnancını Yitiren Tanrı – Donald Kuspit

“Sanat dünyasına ilişkin ne söylenirse söylensin, yozlaşmış olduğu söylenemez,” diye yazmıştı Van Gogh 1880’lerin başlarında.”Resim inanç demektir, yalnızca ellerle değil, ruhlarımızın derinliklerinde olan bir kaynak tarafından da yaratılır… sanattaki el becerisi ve teknik yetenekler bana […]

İncelemeler

Belgelerdeki mi, Belleklerdeki mi: Hangi Seyid Rıza? – Dilek Kızıldağ Soileau

I. Koçgiri Hadisesi ve Dersim’in Tutumu Birinci Cihan Harbi ve ardından imzalanan Mütareke sonrası Batılı işgal kuvvetlerine karşı başlatılmış olan istiklâl Harbi esnasında Sivas’ın Koçgiri Bölgesinde (2)meydana gelen hâdiseler (1920-21), resmi söylem ve bazı Kürt […]

İncelemeler

Aktör Olarak İnsan – Richard Sennett

18. yüzyıldaki kamusal alan üzerine sorulması gereken son bir soru daha var. Bu alanın insanı nasıldı? Dönemin insanları bu soruya açık bir yanıt verdiler: O bir aktör, bir icracıydı. Peki kamusal aktör nedir? Mesela bir […]

İncelemeler

Şeyh Bedreddin ve Rumeli Gazileri – Selahattin Döğüş

Klasik dönem Osmanlı tarihinin problem haline gelmiş konularından biri de Şeyh Bedreddin ve ona isnat edilen isyan hareketleridir. Genellikle Osmanlı vekayinâmelerinin, diğer bir ifadeyle Osmanlı tarihçilik anlayışının sevkiyle kaleme alınmış kroniklerin, Şeyh Bedreddin’i anlaşılması güç […]

İncelemeler

İnsanın “Öz”ü ve Kişilik Kuramı – Taner Timur

LUCIEN SÉVE: TARİHİ MADDECİLİK, İNSANIN “ÖZ”Ü VE KİŞİLİK KURAMI  Lucien Séve, Marksizm ve Kişilik Kuramı Tarihi maddecilik, kuramsal yapısında “insan faktörü”nü yok mu saydı? Ya da en azından onu küçümsedi mi? Ve, eğer öyleyse, bu […]

İncelemeler

Bosna – Hersek Gerçeği

Bogomilizm ve Bosna-Hersek Boşnakların bazı araştırmalara göre Güney Slav halkı bazılarına göre ise İlir halkından geldiği söylenmektedir. Çoğunluğu Balkanlar’da Bosna-Hersek’te, Sırbistan’da yaşar. Ayrıca Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Almanya, ABD, Avusturya, İsveç, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye’de de Boşnaklar vardır. Türkiyede 2.000.000 Boşnak bulunmaktadır. Bogomilizm ise Ortaçağ’da Bulgaristan’da ortaya çıkıp Avrupa’nın doğu ve batısında […]